Mentorskap – recept på framgång

Vad är mentorskap?

Att ha en mentor är lite som att ha en oberoende men kritisk vän som är en bra förebild och som ger stöd och inspiration. En vän som inte har någon dold agenda utan som är på din sida för att hen vill se dig utvecklas och växa, som hjälper dig att bygga självförtroende och självkänsla. Någon att stödja sig på i motgång och fira med när man lyckas.

För att mentorerna skall vara just oberoende och för att vi med mentorskap vill arbeta med de längre perspektiven så matchar vi adepter och mentorer från olika branscher. Något som ger objektiva ögon men också undviker potentiella konkurrenssituationer. Mentorn skall vara en god lyssnare som med hjälp av exempel och frågor hjälper dig se olika möjliga lösningar, som leder till att du kan ta beslut. Hen är inte där för att döma dig eller kritiskt granska din verksamhet.

Hos NyföretagarCentrum handlar mentorskap om att nya företagare får någon att bolla med, som ger stöd och vägledning, under uppstarten av företaget. Det är en positiv, utvecklande aktivitet.

Mentorskapet leder till utveckling både för adepten som person och som företagare men också av företaget. Mentorskap handlar om de längre perspektiven och vart du som nyföretagare vill vara med ditt företag om tre- fem år. Tillsammans arbetar mentor och adept strukturerat med de specifika behov och utmaningar som adepten har, och på så vis arbetar de sig också mot att adepten på sikt ska kunna förverkliga sina drömmar.

Varför ska jag ha en mentor?

Att få stöd och vägledning av en mentor som ny företagare har ett stort värde om man använder det rätt. Hos NyföretagarCentrum finns ett stort nätverk av erfarna och kunniga ideella mentorer som under ett år erbjuder sin tid ideellt för att hjälpa dig med ditt företag. En grund för att delta i mentorprogrammet är att man arbetat med sin affärsidé och affärsplan tillsammans med rådgivare vid något av våra lokala NyföretagarCentrum.

Ditt företag ska inte vara startat än eller om du hunnit starta, 2 – 3 år gammalt. Ibland händer det att man är ny som företagare men att man har köpt eller övertagit ett företag. Då finns det självklart också möjlighet att bli adept.
Däremot spelar det ingen roll vilken bransch man jobbar i utan när vi väljer ut adepter som vi arbetar med tittar vi på vilka behov man har och vilken nytta man skulle ha av en mentor. Andra viktiga faktorer är hur motiverad man är att delta och vilka ambitioner man har med företaget.

Om man har tid för mentorskapet och de åtaganden det innebär påverkar också möjligheterna.

Vad innebär mentorskapet?
– Objektiva råd och stöd
– Någon att bolla problem, utmaningar och lösningar med
– Strategiskt stöd och tänkande
– Hjälper dig att fokusera och prioritera
– Bygger och utvecklar ditt nätverk
… motiverar och hjälper till att stärka självförtroendet!

Boka tid för rådgivning

Livet som ny företagare är inte lätt, det är många utmaningar och problem man ställs inför. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren företagare, underlättas starten.

NyföretagarCentrums mentorer arbetar ideellt och erbjuder adepterna sina erfarenheter och kunskaper likväl som sina nätverk. Under 12 månader har man möjlighet att kostnadsfritt få: någon att bolla med och utmana idéer, hjälpen att hitta de lämpligaste lösningarna och komma till beslut, utveckling av kommunikation och nätverkande men framför allt… någon som stöttar, motiverar och hjälper till att hålla fokus framåt.

Anmälan till NyföretagarCentrums mentorprogram sker hos lokalt NyföretagarCentrum. Notera att mentorprogram inte finns hos samtliga NyföretagarCentrum.
Hitta ditt lokala NyföretagarCentrum här

Matchning med mentor

Matchningen utgår från adepten och adeptföretagets behov men eftersom mentorskap bygger på förtroende och tillit så tas även hänsyn till personlighet. Utifrån detta söker du efter en passande mentor som har rätt kombination av kunskaper, erfarenheter och kompetenser som kan hjälpa till att utveckla dig som adept. Vi matchar inte i samma bransch eftersom mentorskapet handlar om oberoende objektiva insikter.

Observera att det finns ett begränsat antal platser varje år så man är inte garanterad en plats!

Programmet startar

Programmet är kostnadsfritt och pågår i tolv månader. Under året möts mentorparen en gång per månad, 2 – 4 timmar. Självklart kan det bli fler träffar.

Parallellt bjuds paren in till nätverksträffar där de får möta andra adepter och mentorer.

Är du intresserad av att bli adept i
NyföretagarCentrums mentorprogram?

Livet som ny företagare är inte lätt, det är många utmaningar och problem man ställs inför. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren företagare, underlättas starten enormt.

NyföretagarCentrums mentorer arbetar ideellt och erbjuder adepterna sina erfarenheter och kunskaper likväl som sina nätverk. Under 12 månader har man möjlighet att kostnadsfritt få: någon att bolla med och utmana idéer, hjälpen att hitta de lämpligaste lösningarna och komma till beslut, utveckling av kommunikation och nätverkande men framför allt…. någon som utan baktankar stöttar, motiverar och hjälper till att hålla fokus framåt.

Anmälan till NyföretagarCentrums mentorprogram sker hos lokalt NyföretagarCentrum. Notera att mentorprogram inte finns hos samtliga NyföretagarCentrum.

 

Varför ska du bli mentor?

När vi på NyföretagarCentrum pratar om mentorskap så brukar vi beskriva det som en relation som innebär ömsesidigt lärande men vi lägger fokus på adeptens utveckling. Frågar man någon av våra mentorer som ställer upp ideellt med sin tid varje år så skulle de ge en mängd olika anledningar till varför man skall bli mentor.

Mentorskapet kan ge dig nya perspektiv och synsätt på problem som du möter i ditt eget företagande. Som mentor lär du dig också en massa om nya branscher som de möter under året med sin adept.
Det är en möjlighet att få stärka sina egna färdigheter och kompetenser i samspelet med en annan person. Ett samspel som ger en härlig känsla av att få vara en del av att hjälpa någon att växa och utvecklas som person och som företagare. En annan fördel är ju att du lär känna fler företagare, både nya och mer erfarna.

För att mentorskapet ska fungera måste du tro på det och investera i det. Ju mer tid som läggs på att bygga upp relationen desto bättre kommer mentorskapsrelationen fungera. Något som ofta leder till långsiktig vänskap och ibland affärsmässigt samarbete – efter att mentorskapet officiellt är över.

Låter det intressant? Kontakta lokalt NyföretagarCentrum för anmälan.