Nationell styrelse

Jan Sundman

Ordförande


”I alla samhällen skapar företagen förutsättningar för tillväxt och välfärd. Sverige behöver fler nya och lönsamma företag som bygger vårt samhälle. Att få vara med och ta ansvar i NyföretagarCentrums verksamhet känns fortsatt mycket angeläget och bra.”

jan.sundman@nyforetagarcentrum.se

Per Mossberg

vice Ordförande


”När jag på åttiotalet engagerade mig i NyföretagarCentrum/Jobs & Society så var det för att medverka till att uppnå ett diversifierat näringsliv på en bruksort som dominerades av ett stort industriföretag. Under alla de år som förflutit har NyföretagarCentrum åstadkommit imponerande resultat när det gäller att stötta och stödja nyföretagare att starta och driva livskraftiga företag. Särskilt stolt är vi för hur vi stöttar kvinnors och nyanländas företagande. NyföretagarCentrums verksamhet”

Helena Lundgren

vice ordförande
SMÅA

”NyföretagarCentrum är en viktig grundbult i samhällsbygget Sverige där entreprenörskapet tillåts stå i fokus. SMÅA är stolt partner i detta sammanhang”

Mattias Oljelund


Svenskt Näringsliv

”Utanförskapet är en av Sveriges absolut största, och växande, utmaningar. Därför krävs en offensiv företagarpolitik och att många nya företag startar. Här spelar nyföretagarcentrum en helt central roll i att ge råd och stöd så att fler tar chansen att starta eget.”

Håkan Österberg


Marginalen Bank

”Nyföretagarcentrum bidrar på ett unikt och mycket värdeskapande sätt till nyföretagandet i Sverige eftersom rådgivningen konkret innebär att nyföretagare ges bättre förutsättningar att lyckas ”

Boo Gunnarson


Visma

”Nya idéer och nya företagare är nyckeln till en hållbar utveckling. Nya företag med nya SNI-koder bidrar till ett bredare näringsliv som bättre står emot konjunktursvängningar”

Johan Ljungqvist


AFA Försäkring

”Nyföretagarcentrum gör ett viktigt arbete inte bara för nyföretagandet i Sverige utan hjälper också människor till nystart i livet och att förverkliga sina idéer. Många grupper i samhället får en ljusare framtid, vilket är någonting väldigt fint.”

Margareta Ternell


PRV

”Genom tillräcklig kunskap om hanteringen av dom immateriella tillgångarnas värden i bolaget kan man stärka både tillväxt och konkurrenskraft. Nyföretagarcentrum är för oss på PRV en bra partner för att med gemensamma evenemang och kanaler till företagare få ut mer kunskap om detta.”

Ulf Svensson


Björn Lundén AB

”Att stärka drivkraften att starta och driva företag är en av de viktigaste framtidsfrågorna för att vi ska lyckas bygga ett starkt och hållbart samhälle. NyföretagarCentrum gör genom sin landsomfattande verksamhet en oerhört viktig insats för nyföretagandet och verkar med obruten energi och stark kompetens för att utveckla företagandet och företagsklimatet i Sverige.”

Astrid Blanke

Nordea

Fredrik Tamm


PublicInsight

”Vi på PublicInsight gör den offentliga affären tillgänglig för nyföretagare. Med hjälp av AI-funktioner som både matchar fram rätt affärer och sammanfattar komplexa underlag ges nystartade och ägarledda bolag samma möjlighet att vinna nya offentliga kunder. Då blir den offentliga affären en del av tillväxtresan. Vi har valt att vara partners för att vi anser att det offentliga Sverige ska ha de bästa leverantörerna till vår gemensamma välfärd. Så är det inte när små ägarledda bolag inte ges chansen att vinna de offentliga affärerna. Dessutom startade vår grundare sin företagarresa 1994 med ett ”Nyföretagarlån” genom Nyföretagarcentrum och nu är dags att ge tillbaka till andra nystartare.”

Fredrik Östbom


Almega

”Sverige har blivit ett starkt land tack vare vårt företagande. Nya innovationer har gett oss ekonomisk tillväxt, nya arbetstillfällen och socialt välstånd. Nyföretagarcentrum spelar en viktig roll i att den utvecklingen fortsätter.”

Jonas Frid

Svedea

”Småföretag skapar jobb och driver innovation, stärker lokalsamhället och ökar marknadens mångfald och konkurrens. Eftersom de ofta är vägen in i samhället för nya medborgare är de också viktiga i integrationen. Genom att stötta Nyföretagarcentrum kan vi vara med och bidra till allt detta goda som småföretagande för med sig.”

Per Lund


Unionen Egenföretagare

”Som fackförbund värnar vi om att även egenföretagare ska få trygghet. Utöver försäkringar och olika affärsverktyg är rådgivning ofta en väldigt viktig del i det. Genom Nyföretagarcentrum får många nya företagare en bra start på sin företagsresa och bidrar till fler och bättre jobb i Sverige.”

Erik Björnsund

Söderberg & Partners


”Att starta företag genom Nyföretagarcentrum ger ovärderligt stöd och främjar entreprenörskap i samhället.
Vi samarbetar med dem för att stärka småföretagare och bidra till hållbar tillväxt.”

Ola Bergqvist


Fortnox

”Fortnox har i över 20 års tid verkat för att skapa ett mer välmående samhälle format av framgångsrika företag.
Nyföretagarcentrums fantastiskt fina verksamhet borgar för att Sverige varje dag, månad och år förses med fler livskraftiga företag som skapar arbetstillfällen, skatteintäkter och utvecklar landet.
Fortnox kan inte nog uttrycka sin tacksamhet över all de människor som inom ramen för Nyföretagarcentrums verksamhet ser till att Sverige berikas med nya spännande entreprenörer som står redo att förverkliga sina drömmar. ”

Caroline Szyber


Småföretagarnas Riksförbund

”NyföretagarCentrum verksamhet är än viktigare i svåra tider när nyföretagandet går ner. NyföretagarCentrum ger fler företag för de uppmuntrar människor att våga men det viktigaste är att verksamhet genom hjälp och rådgivning gör att de nya företag som startar också är än mer livskraftiga.”

Sofia Wallén, Swedbank

”I tuffa tider kan det kännas extra osäkert att våga satsa på sin dröm – här finns Nyföretagarcentrum som en trygg partner för dig att våga ta klivet och etablera din affärsidé”

Viggo Zachrisson

Froda

Ronny Johansson


ordförande NyföretagarCentrum Lerum

”Ett lokalt NyföretagarCentrum som Lerums är en stor kraft i samhällsbygget, med en styrelse som representerar kända partners, där nya företag har en framträdande plats i samverkan för att öka nyföretagandet i kommunen. NyföretagarCentrum Sverige är marknadsledande och erbjuder en plattform med ett brett innehåll som affärsplan, bokningsrutiner och kostnadsfri rådgivning. Om man använder dessa resurserna ger det en mycket hög överlevnadsgrad hos nya företag.”

Cilla Franzén

verksamhetsledare NyföretagarCentrum Uppsala

Jonas M Wikmark


JP Morgan

”Småföretagare är ryggraden i ekonomin. Att hjälpa entreprenörer i olika former av utanförskap, att få tillgång till kapital, kunder, nätverk, mentorskap och andra resurser som behövs för tillväxt och att skala upp sitt företag, är nyckeln till att främja en mer inkluderande ekonomi i Sverige. Vi har samarbetat med NyföretagarCentrum i över tio år och vi är stolta över arbete de gör med att hjälpa entreprenörer – särskilt nyanlända entreprenörer – att växa och blomstra.”

Harry Goldman


vd NyföretagarCentrum Sverige