Vi gör skillnad för Sveriges företagande

Vi skapar fler nya
livskraftiga företag

NyföretagarCentrum är landets främsta organisation för nyföretagande och täcker fler än 220 kommuner. Verksamheten bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Vi står för 10% av alla nya företag som startas i Sverige.

2023 startades 6 000 nya företag genom NyföretagarCentrum – ett viktigt tillskott för ökat entreprenörskap. 2023 bidrog dessa företag med 10 000 nya jobb. Ca 4 miljarder kronor tillförs i skatteintäkter årligen.

NyföretagarCentrums insatser leder till en markant högre överlevnad av de företag som startas genom oss. Andelen konkurser är endast 1% och 84% är fortsatt verksamma efter 3 år. Med mentorprogrammet Mentor Eget Företag som komplement till rådgivningen är motsvarande siffra 87%. Här finns en ännu högre lönsamhet.

Vi når unga, kvinnor och utlandsfödda

För att öka nyföretagandet i landet måste unga, kvinnor och utlandsfödda nås. Av de som gavs rådgivning vid NyföretagarCentrum 2023

  • 42% var unga – under 35 år.
  • 51% var kvinnor. Generellt gäller att endast ca 30% av de som startar företag i landet är kvinnor.
  • 32% var utlandsfödda av de som gavs rådgivning vid NyföretagarCentrum 2023. Under senare år har andelen utlandsfödda som givits rådgivning nära fördubblats. Nära var tredje som startar företag idag genom NyföretagarCentrum var utlandsfödd.

84%

12 000

6 000

Läs hela rapporten här

Läs hela rapporten här

Starkt stöd för kvinnors företagande sedan 2006

Vi tror på den enorma potentialen hos kvinnor som entreprenörer. På en samhällsnivå är det avgörande att fler kvinnor vågar ta steget att starta och driva företag, då det inte bara bidrar till ekonomisk tillväxt utan också till ökad sysselsättning och välfärd.

Sedan 2006 har fler än 6 500 kvinnor genom vårt mentorprogram fått stöd och vägledning i sitt entreprenörskap men också inspiration och goda förebilder. 65 % av de cirka 10 000 adepter som deltagit i NyföretagarCentrums kostnadsfria mentorprogram har varit kvinnor (årligt mål är 50 %).

I norra Sverige, särskilt i områden som Norrbottens län, ser vi en hög andel kvinnor bland både mentorer och nyföretagare. 2023 var andelen kvinnliga mentorer i programmet 49 % medan den i Norra Sverige var hela 55%.  Detta har en betydande effekt då det skapar fler förebilder och ökar kunskapen och kompetensen kring kvinnors företagande. Genom att visa på kvinnors möjligheter att starta och driva företag, ökar vi inte bara antalet företagare utan också möjligheten för fler att våga anställa och växa sina verksamheter.

Vårt mentorprogram är en plattform för kvinnor att växa, utvecklas och ta sin plats i näringslivet. Tillsammans skapar vi en starkare och mer jämställd framtid för entreprenörskapet i Sverige.

Läs rapporten här.

Med en erfaren mentor får företaget större chans att överleva

I en undersökning från Novus slår de fast att mentorskap bidrar till stärkt överlevnad, med en mentor från NyföretagarCentrum är överlevnaden 87 % (84% efter rådgivning enbart).

Mentorskapet bidrar till att företagen får högre tillväxt, större omsättning och lägre konkursnivå.

Tittar vi på antalet heltidsanställda per adeptföretag så är snittet i Novus undersökning 2,7 heltidsanställda jämfört med 1,8 för vanliga rådgivningskunder.

Läs rapporten här.

Läs rapporten här.

Unga företagare är avgörande för den globala ekonomiska utvecklingen. De hjälper till att forma framtidens ekonomier, att säkerställa hållbar tillväxt och garantera välstånd både i Sverige och i andra länder. Men med miljontals arbetslösa unga människor runt om i världen så förblir deras potential orealiserad. För unga nyföretagare blir möjligheten att få en erfaren företagare som mentor avgörande.

2016 – 2017 deltog NyföretagarCentrum som en av åtta organisationer i ett forskningsprojekt utfört av Middlesex University tillsammans med Youth Business International. Evidens från forskningsprojektet visar att med en mentor så kommer adepten utvecklas som person och som företagare vilket bidrar till den snabbare utvecklingen för adeptföretaget.

Adepterna uppger att deras självförtroende och förmåga att starta och driva företag har ökat i en betydande omfattning. Samtidigt har exempelvis försäljningen ökat.

Läs Middlesex forskningsrapport här

Läs hela rapporten här

The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) is an assessment of the state of the art of entrepreneurship in the world, providing a reliable overview of Sweden’s state of entrepreneurship compared to other countries with similar economies. The findings are based on responses from over 136,000 individuals across 46 economies who replied to Adult Population Survey questions about their attitudes, perceptions and activities related to entrepreneurship. An additional 2,000 experts from 49 economies offered their assessments for the National Expert Survey.

Läs rapporten här

This publication presents the largest data collection on characteristics and outcomes of immigrants and their children, covering all EU and OECD countries, across 83 indicators covering labour market, education, living conditions, and social integration. These countries are home to a large and increasing number of immigrants, 54 and 141 million foreign-born, respectively, an increase of 20% each over the past decade.

The publication includes findings and statistics specific to Sweden’s indicators of immigrant indication.

Läs rapporten här

The 2023 edition of the Missing Entrepreneurs seeks to help governments in designing more effective inclusive entrepreneurship policies and schemes. It presents updated indicators on entrepreneurship activities by women, immigrants, youth, seniors, and the unemployed, and includes a new chapter covering people with disabilities. The report presents the main trends over the medium-term across European Union (EU) Member States and OECD countries. It also provides an updated overview of policy actions to address obstacles to entrepreneurship, including concrete examples and innovative approaches that can inspire others.

This edition of the Missing Entrepreneurs contains two thematic policy chapters that examine and assess the effectiveness of youth entrepreneurship support schemes and welfare bridge schemes to support job seekers in business creation across EU Member States and OECD countries. Lessons from experiences to date are identified and recommendations are offered to governments and other stakeholders.

The country profiles benchmarks recent trends in entrepreneurship and self-employment by women, youth, seniors, immigrants and people with disabilities in Sweden relative to the European Union average. It also highlights recent policy actions and current policy issues related to inclusive entrepreneurship.

In Sweden, if everyone was as active in business creation as 30-49 year old men, there would be an additional 130, 000 early-stage entrepreneurs. Virtually all of these “missing” entrepreneurs would be women.

Läs rapporten här

The Missing Entrepreneurs 2021 report provides an overview of the scope of inclusive entrepreneurship policy, which seeks to give everyone an equal opportunity of creating a successful and sustainable business, regardless of their gender, age, place of birth, work status or other personal characteristics. The 2021 edition is the sixth edition in the series of Missing Entrepreneurs reports and presents updated indicators on entrepreneurship activities, which are benchmarked across countries and population groups; addresses existing challenges; and, provides concrete policy examples and lessons learned – notably recent developments in inclusive entrepreneurship and the important role inclusive entrepreneurship policy has in the COVID-19 recovery.

The Country profiles provide key inclusive entrepreneurship trends, issues and recent policy actions. This report explores Sweden’s 157 000 missing entrepreneurs – namely women, youth, and migrant/refugee population. If all demographics started businesses at the same rate as core aged men (36 – 65 years old), then Sweden would have 157 000 more entrepreneurs.

Läs rapporten här