Harry Goldman

VD
Kontakta mig för generella verksamhetsfrågor, press, personal, ekonomi och
kommunsamarbeten.

Tara Shoup-Paulsson

Organisationsansvarig, Forskning och
Utveckling

Therese Käck

Programansvarig Mentor Eget Företag

Peder Josephson

Projektledare Statestik och Ekonomi

Isak Roslinde Sving

Projektledare IT

Anastasia Mossiaguine

Projektledare Marknad och Kommunikation

Linda Liljegren

Kanslikoordinator/Kvalitet och Utbildning

Sara Zaker

Projektledare IT

Fredrik Lundström

Partnerskap och samarbeten

Johan Mossberg

Kommunikatör

Brigitta Blanck

Ekonomiansvarig