Värdet av mentorskap

Starkt stöd för kvinnors företagande sedan 2006

Vi tror på den enorma potentialen hos kvinnor som entreprenörer. På en samhällsnivå är det avgörande att fler kvinnor vågar ta steget att starta och driva företag, då det inte bara bidrar till ekonomisk tillväxt utan också till ökad sysselsättning och välfärd.

Sedan 2006 har fler än 6 500 kvinnor genom vårt mentorprogram fått stöd och vägledning i sitt entreprenörskap men också inspiration och goda förebilder. 65 % av de cirka 10 000 adepter som deltagit i NyföretagarCentrums kostnadsfria mentorprogram har varit kvinnor (årligt mål är 50 %).

I norra Sverige, särskilt i områden som Norrbottens län, ser vi en hög andel kvinnor bland både mentorer och nyföretagare. 2023 var andelen kvinnliga mentorer i programmet 49 % medan den i Norra Sverige var hela 55%.  Detta har en betydande effekt då det skapar fler förebilder och ökar kunskapen och kompetensen kring kvinnors företagande. Genom att visa på kvinnors möjligheter att starta och driva företag, ökar vi inte bara antalet företagare utan också möjligheten för fler att våga anställa och växa sina verksamheter.

Vårt mentorprogram är en plattform för kvinnor att växa, utvecklas och ta sin plats i näringslivet. Tillsammans skapar vi en starkare och mer jämställd framtid för entreprenörskapet i Sverige.

”Med en erfaren mentor får företaget större chans att överleva”

I en undersökning från Novus slår de fast att mentorskap bidrar till stärkt överlevnad, med en mentor från NyföretagarCentrum är överlevnaden 87 % (84% efter rådgivning enbart).

Mentorskapet bidrar till att företagen får högre tillväxt, större omsättning och lägre konkursnivå.

Tittar vi på antalet heltidsanställda per adeptföretag så är snittet i Novus undersökning 2,7 heltidsanställda jämfört med 1,8 för vanliga rådgivningskunder.

Unga nyföretagare stärks av ideellt mentorskap!

Unga företagare är avgörande för den globala ekonomiska utvecklingen. De hjälper till att forma framtidens ekonomier, att säkerställa hållbar tillväxt och garantera välstånd både i Sverige och i andra länder. Men med miljontals arbetslösa unga människor runt om i världen så förblir deras potential orealiserad. För unga nyföretagare blir möjligheten att få en erfaren företagare som mentor avgörande.

2016 – 2017 deltog NyföretagarCentrum som en av åtta organisationer i ett forskningsprojekt utfört av Middlesex University tillsammans med Youth Business International. Evidens från forskningsprojektet visar att med en mentor så kommer adepten utvecklas som person och som företagare vilket bidrar till den snabbare utvecklingen för adeptföretaget.

Adepterna uppger att deras självförtroende och förmåga att starta och driva företag har ökat i en betydande omfattning. Samtidigt har exempelvis försäljningen ökat.