Maria Svensson Wiklander Årets Mentor 2023!

Mentorskap kan avgöra ett framgångsrikt företagande

Maria Svensson Wiklander, en av grundarna och delägare till Gomorron Östersund och the Remote Lab, utsågs på onsdagen till Årets Mentor 2023. Hon har varit mentor åt adepterna Alexzandra Edström & Maria Huczkowsky, Ungdomsstöd i Jämtland, i NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalens mentorprogram. 
”Mentorskapet med Maria har inneburit att vi fått feedback och verktyg som tar oss och företaget till nästa nivå!”, lyfter Alexzandra & Maria. ”
Mentorerna som ställer upp med sin tid för våra adepter är hjältar! De skapar förutsättningar för att ge adepterna en stabilare start”, säger Catarina Espmark, mentorhandledare vid NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen. 
”Sedan 2006 har ca 600 adepter fått värdefullt hjälp och stöd av en mentor varje år. Att utse Årets Mentor är för oss ett sätt att lyfta och hylla de fantastiska insatser som görs av hundratals ideella mentorer landet runt”, säger Therese Käck, nationellt ansvarig för mentorprogrammet på NyföretagarCentrum Sverige

  ”Mentorskapet har varit utvecklande för adepten och för mig själv”

Maria Svensson WIklander har lång och bred erfarenhet inom näringsliv och företagande efter att bl a ha startat flera egna. Idag driver hon bl a Gomorron Östersund och the Remote Lab, men hon är också exempelvis styrelsemedlem hos Destination Östersund. Maria har breda kunskaper från en mängd branscher som är till glädje för hennes adepter, och under ett år är det nu Ungdomsstöd i Jämtland som fått ta del av hennes kunskap Hon brinner för att utveckla andra människor och engagerat har hon generöst delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

”Det är otroligt givande att vara mentor och och att få träffa andra mentorer och adepter i programmet”, säger Maria. De kunskaper och erfarenheter man utvecklar i samarbetet är värdefulla insikter man tar med sig in i sitt eget arbete. 

Alexzandra Edström & Maria Huczkowsky startade Ungdomsstöd i Jämtland 2022. I sitt företag erbjuder de olika insatser som stödboende, öppenvård, boendestöd, kontaktmannaskap osv till ungdomar som behöver stöd med sin psykiska ohälsa. Målgruppen är främst 16 – 21 år i de uppdrag som genomförs bl a i samarbete med kommun och region. Både Alexzandra och Maria har gedigen erfarenhet på området. ”Vi såg ett behov och en efterfrågan av stöd hos unga som hamnat i dysfunktionella levnadsmönster, och i företaget kan vi erbjuda de insatser vi upplever behövs, på ett sätt som vi vet fungerar”, säger Alexzandra & Maria. I sin bakgrund har de erfarenheter från tjänster som föreståndare för boendestöd, verksamhetschef inom SoL och LSS samt enhetschef. Alexzandra är bl a utbildad undersköterska och behandlingspedagog medan Maria är leg. arbetsterapeut och har också utbildningar inom arbetsmiljö och ekonomi. 

 ”Maria har varit ett enormt stöd. Hon är fantastiskt engagerad och genuint intresserad av det vi gör. När vi tvivlat på oss själva så fanns hon alltid där och fick oss att tro på oss själva igen! Med Maria som mentor kunde en stabil grund för framtiden skapas. Vi fick hjälp att visualisera hur mål och delmål leder mot vårt syfte, och sedan följdes det upp vid efterföljande möten. Vår start har blivit så myclet tryggare, både för oss som företagare och för företaget, tack vare alla kunskaper och erfarenheter Maria har delat med sig av. Vi vet att det vi gör är viktigt och tack vare stöttningen så ser vi också att vi är bra på det!” 

Juryns motivering:
Genom ett djupt engagemang, med mycket glädje och stöd, genom att generöst dela med sig av kunskaper, erfarenheter och nätverk, så har hon inspirerat till ett mindset som kommer bära adepterna in i framtiden. Med en blandning av utmanande frågor och vägledande råd så har adepterna stärkts både som personer och som företagare, och med sitt företag står de rustade att bidra till ett mer hållbart och välmående samhälle.

Årets Mentor Nya Företag 2023 är Maria Svensson Wiklander!