Vad är mentorns roll?

I en mentorskapsrelation är mentorns roll inte alltid den adepten förväntar sig.

I mentorskapsrelationen så är mentorns roll inte alltid den som adepterna förväntar sig.
Som mentor så skall du vara en förebild som genom att visa på olika exempel delar med sig av kunskap och värderingar. Du ska också hjälpa adepten att ta klivet in i olika nätverk som kan utveckla hen som företagare.
Genom att vara en aktiv lyssnare och ställa frågor så får du adepten att dela med sig av sina idéer, möjligheter och utmaningar.

En mentor hjälper adepten att identifiera problem/ utmaningar och även att identifiera områden som kan utvecklas. Tillsammans diskuterar ni lösningar och kreativa sätt att förbättra adeptens och företagets position, som mentor stöttar du adepten i beslutsprocessen men det är adeptens som tar alla beslut.

En mentorn är den erfarne företagaren/ intraprenören som förser relation och möte med struktur och kontext när det gäller diskussionerna. Sen vill vi gärna lyfta att när relationen utvecklas och personkemin växer fram så växer även omsorg och vänskap och som mentor så är din roll också att stötta och glädjas med adepten.

Låter det intressant?