Vilka fördelar har mentorskap för mentorerna?

Frågar man någon av våra mentorer som ställer upp ideellt med sin tid varje år så skulle de ge en mängd olika anledningar till varför man skall bli mentor. Här kommer några av dem….

När vi på NyföretagarCentrum pratar om mentorskap så brukar vi beskriva det som en relation som innebär ömsesidigt lärande men vi lägger fokus på adeptens utveckling. Frågar man någon av våra mentorer som ställer upp ideellt med sin tid varje år så skulle de ge en mängd olika anledningar till varför man skall bli mentor.

Mentorskapet kan ge dig nya perspektiv och synsätt på problem som du möter i ditt eget företagande. Som mentor lär du dig också en massa om nya branscher som de möter under året med sin adept.
Det är en möjlighet att få stärka sina egna färdigheter och kompetenser i samspelet med en annan person. Ett samspel som ger en härlig känsla av att få vara en del av att hjälpa någon att växa och utvecklas som person och som företagare. En annan fördel är ju att du lär känna fler företagare, både nya och mer erfarna.

För att mentorskapet ska fungera måste du tro på det och investera i det. Ju mer tid som läggs på att bygga upp relationen desto bättre kommer mentorskapsrelationen fungera. Något som ofta leder till långsiktig vänskap och ibland affärsmässigt samarbete – efter att mentorskapet officiellt är över.

Låter det intressant?