Vill du bli mentor?

Vill du få chansen att lära dig om nya branscher eller se ditt eget företagande med nya ögon, samtidigt som du hjälper någon annan?

Vad innebär mentorskapet hos NyföretagarCentrum?
Mentorskapet är ett ideellt åtagande där du under 12 månader finns med som stöd för en av våra nyföretagare, ca 10 – 12 möten, 2 – 4 h per möte som grund. Fysiska träffar som grund men för de flesta brukar det kompletteras med digitala möten, telefon och email. Under året bjuds ni också in till nätverksträffar där ni får möta andra par.

Mentorer i NyföretagarCentrums mentorprogram är oftast erfarna företagare, ibland har de själva varit med i programmet som adepter. Men det kan också vara personer som har en roll inom en organisation som ger dem liknande erfarenheter som är till glädje för adepten.

Mentorskap handlar ju om relationer och förtroende därför lägger vi stor vikt på de personliga egenskaperna man sitter på som mentor. Det handlar om kommunikativa och interpersonella färdigheter. Att kunna inspirera och motivera, vara en god lyssnare och genom empati och lyhördhet kunna läsa av även det som inte sägs rakt ut. Kunna arbeta med människor som kan ha andra åsikter och erfarenheter och i arbetet kunna ge konstruktiv feedback, och växla mellan och stötta och utmana med sina frågeställningar. En förutsättning är att man har tid och engagemang att uppfylla de åtaganden som hör ihop med mentoruppdraget.

Adeptens behov är ju utgångspunkten för matchningen och därför så läggs ju stor vikt på vilka kunskaper och erfarenheter man har som mentor som kan vara gynnsamma för adepten och hjälpa hen att utveckla sin kompetens och förmåga gällande att driva företag. Vi ser att erfarenhet inom marknadsföring och försäljning alltid är väldigt användbart.

Eftersom våra adepter är nya som företagare så är nätverk och kontaktskapande en viktig del och därför är det viktigt att du som mentor har ett relevant kontaktnät.

Vi är alltid glada över att få in nya mentorer i våra nätverk vars erfarenheter och kunskaper kan hjälpa till och utveckla våra nyföretagare. Är du företagare som driver eller har drivit ditt egna företag? Kanske är du en intraprenör som genom ditt arbete skaffat dig jämförbara kunskaper. Utifrån våra adepters behov söker vi alltid efter mentorer som kan matcha dessa i kunskaper och erfarenheter.

Låter det intressant?