Vikten av rätt förväntningar!

Att adept och mentor har rätt förväntningar på varandra är viktigt för att undvika olika slags missförstånd.

Mentorskapet innebär INTE att du fått en gratis konsult som skaffar nya kunder åt dig, skapar din hemsida eller gör din bokföring.

Mentorn finns vid adeptens sida som bollplank och stöd med att formulera mål och planer som leder mot målen utifrån de utmaningar och möjligheter som finns.
Det är du som adept som är den drivande och som ska förverkliga dina mål.

Under året kommer du som adept få “läxor” av mentorn till nästa möte. Gör dem så att du är väl förberedd för samtalet. Ni kommer få hjälp med material som gör att ni ställer upp agenda och för anteckningar kring vad som händer under mötena.

När du går in i mentorskapet med din mentor – prata med varandra om era förväntningar. På mentorskapet, på varandra och hur relationen ska fungera och på vad ni vill uppnå med det kommande året.

Låter det intressant?