Är du intresserad av att delta i vårt mentorsprogram?

Livet som ny företagare är inte lätt, det är många utmaningar och problem man ställs inför. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren företagare, underlättas starten enormt.

NyföretagarCentrums mentorer arbetar ideellt och erbjuder adepterna sina erfarenheter och kunskaper likväl som sina nätverk. Under 12 månader har man möjlighet att kostnadsfritt få: någon att bolla med och utmana idéer, hjälpen att hitta de lämpligaste lösningarna och komma till beslut, utveckling av kommunikation och nätverkande men framför allt…. någon som utan baktankar stöttar, motiverar och hjälper till att hålla fokus framåt.

Boka tid för rådgivning

Grunden för mentorskapet är att man fått kostnadsfri rådgivning hos NyföretagarCentrum.
I rådgivningen lär våra rådgivare känna dig och ditt företags behov och utmaningar.
Boka in dig på rådgivning direkt hos en rådgivare!
Boka rådgivning här!

Matchning med mentor

Matchningen utgår från adepten och adeptföretagets behov men eftersom mentorskap bygger på förtroende och tillit så tar man även hänsyn till personlighet. Utifrån detta söker man efter en passande mentor som har rätt kombination av kunskaper, erfarenheter och kompetenser som kan hjälpa till att utveckla adepten.
Vi matchar inte i samma bransch eftersom mentorskapet handlar om oberoende objektiva insikter.
.
Observera att det finns ett begränsat antal platser varje år så man är inte garanterad en plats!

Programmet startar

Programmet är kostnadsfritt och pågår i tolv månader. Under året så möts mentorparen ungefär en gång/ månad, 2 – 4h. Självklart kan det bli fler träffar men grunden är en gång per månad.

Parallellt bjuds paren in till nätverksträffar där de får möta andra adepter och mentorer.

Skriv en kort titel om ert lokala mentorprogram

Fyll på med material om det lokala NyföretagarCentrumets mentorsprogram.

Mentorhandledare hos NyföretagarCentrum [ortsnamn]