Mentorskap – recept på framgång

Vi startar årligen ett mentorsprogram i september för nystartade företag som varit igång i högst tre år. Programmet, administrerat av Nyföretagarcentrum Sverige på uppdrag av Tillväxtverket, erbjuder en kostnadsfri mentor som bidrar med erfarenheter och kunskap. Programmet ökar chanserna till en lönsam och framgångsrik företagsstart, med 87 % av deltagarna fortsatt aktiva efter tre år.

Mentor och adept träffas en gång i månaden för att bygga relationer och följa upp mål. Programmet inleds med en kick-off och inkluderar sju obligatoriska nätverksträffar med föreläsningar inom juridik, sälj, marknadsföring och ekonomi. Året avslutas med en kick-out och diplomutdelning.

Programmet riktar sig till nyföretagare i Nordvästra Skåne inom Familjen Helsingborgs kommuner. Nästa programstart är i september, och 2023 års program är fullbokat.

Vad är mentorskap?

Att ha en mentor är lite som att ha en oberoende men kritisk vän som är en bra förebild och som ger stöd och inspiration. En vän som inte har någon dold agenda utan som är på din sida för att hen vill se dig utvecklas och växa, som hjälper dig att bygga självförtroende och självkänsla. Någon att stödja sig på i motgång och fira med när man lyckas.

För att mentorerna skall vara just oberoende och för att vi med mentorskap vill arbeta med de längre perspektiven så matchar vi adepter och mentorer från olika branscher. Något som ger objektiva ögon men också undviker potentiella konkurrenssituationer.Mentorn skall vara en god lyssnare som med hjälp av exempel och frågor hjälper dig se olika möjliga lösningar, som leder till att du kan ta beslut. Hen är inte där för att döma dig eller kritiskt granska din verksamhet.

Hos NyföretagarCentrum handlar mentorskap om att nya företagare får någon att bolla med, som ger stöd och vägledning, under uppstarten av företaget. Det är en positiv, utvecklande aktivitet.

Mentorskapet leder till utveckling både för adepten som person och som företagare men också av företaget. Mentorskap handlar om de längre perspektiven och vart du som nyföretagare vill vara med ditt företag om tre- fem år. Tillsammans arbetar mentor och adept strukturerat med de specifika behov och utmaningar som adepten har, och på så vis arbetar de sig också mot att adepten på sikt ska kunna förverkliga sina drömmar.

Varför ska jag ha en mentor?

Att få stöd och vägledning av en mentor som ny företagare har ett stort värde om man använder det rätt. Hos NyföretagarCentrum finns ett stort nätverk av erfarna och kunniga ideella mentorer som under ett år erbjuder sin tid ideellt för att hjälpa dig med ditt företag. En grund för att delta i mentorprogrammet är att man arbetat med sin affärsidé och affärsplan tillsammans med rådgivare vid något av våra lokala NyföretagarCentrum.

Ditt företag ska inte vara startat än eller om du hunnit starta, 2 – 3 år gammalt. Ibland händer det att man är ny som företagare men att man har köpt eller övertagit ett företag. Då finns det självklart också möjlighet att bli adept.
Däremot spelar det ingen roll vilken bransch man jobbar i utan när vi väljer ut adepter som vi arbetar med tittar vi på vilka behov man har och vilken nytta man skulle ha av en mentor. Andra viktiga faktorer är hur motiverad man är att delta och vilka ambitioner man har med företaget.

Om man har tid för mentorskapet och de åtaganden det innebär påverkar också möjligheterna.

Vad innebär mentorskapet?
– Objektiva råd och stöd
– Någon att bolla problem, utmaningar och lösningar med
– Strategiskt stöd och tänkande
– Hjälper dig att fokusera och prioritera
– Bygger och utvecklar ditt nätverk
… motiverar och hjälper till att stärka självförtroendet!

Vår koordinator för mentorsprogrammet

Mentorer som lyckats

Nyföretagare som lyckats

Är du intresserad av att delta i vårt mentorsprogram?

Livet som ny företagare är inte lätt, det är många utmaningar och problem man ställs inför. Med stöd och support av en mentor, en oberoende och erfaren företagare, underlättas starten enormt.

NyföretagarCentrums mentorer arbetar ideellt och erbjuder adepterna sina erfarenheter och kunskaper likväl som sina nätverk. Under 12 månader har man möjlighet att kostnadsfritt få: någon att bolla med och utmana idéer, hjälpen att hitta de lämpligaste lösningarna och komma till beslut, utveckling av kommunikation och nätverkande men framför allt…. någon som utan baktankar stöttar, motiverar och hjälper till att hålla fokus framåt.