Från start till 8 anställda på två år

Karriärkompisar arbetar med rekrytering och bemanning och startades 2021 av Tarik El-ezeh som tidigare varit arbetscoach vid arbetsmarknadsförvaltningen och kontorsansvarig för ett bemanningsbolag. Intresset för att starta företag var stort liksom kunskapen om tjänsterna han tänkte erbjuda men han hade ingen tidigare erfarenhet av att driva eget bolag. Han blev rekommenderad att göra en affärsplan och en budget.

–Jag samlade på mig mycket information men var lite osäker på om den här affärsidén skulle fungera i längden. Jag fick reda på att NyföretagarCentrum kunde hjälpa mig att verifiera affärsplanen och jag kom i kontakt med en av era rådgivare. Redan första gången han tittade på min affärsplan fick jag mycket positiv återkoppling och han undrade varför jag var osäker eftersom jag hade så mycket klart redan. Det kändes bra och vi hade lite kontakt och träffades några gånger även efter att jag hade startat mitt företag, berättar Tarik El-ezeh grundare av Karriärkompisar.

Därefter började Tarik bygga bolaget, först som underleverantör med bemanning och rekrytering under 2021-2022 men från och med 2023 har han direktavtal med Arbetsförmedlingen. Karriärkompisar har även avtal med 4-5 stora arbetsgivare som anställer minst 10 personer per månad och utöver det hanterar de minst 50-60 rekryteringsprocesser varje månad. Karriärkompisar har huvudkontor på Mindpark i Helsingborg samt kontor i Malmö och Stockholm. Tre nya kontor ska etableras i Uppsala, Göteborg och Jönköping.

–Vi utvecklas väldigt bra och snabbt. Idag är det 8 personer som jobbar på bolagets olika kontor, varav fyra i Helsingborg, berättar Tarik.

Tarik arbetar inte längre direkt med klienter och arbetsgivare utan fördelar sin tid mellan de olika kontoren och är ansvarig för att etablera nya kontor samt utvecklingen av bolaget. Kontorsansvariga och regionchefer sköter den operativa verksamheten.

–Den person som funderar på att starta företag måste tro på sig själva och på sin dröm. NyföretagarCentrum hjälpte mig jättemycket med att bli säker på att min dröm kunde gå i uppfyllelse och att jag kunde göra detta, avslutar Tarik.