Ledning och kommunikation

Alla våra medarbetare är själva egna företagare, med erfarenhet av vad det innebär att starta företag från grunden. En viktig uppgift för ledning och kommunikation är att bygga ett starkt lokalt nätverk med kommuner och näringsliv som är värdefulla möjliggörare för NyföretagarCentrum Skåne Nordvästs arbete med att ge konstnadsfritt stöd till blivande och nyblivna företagare.

Anne Klåve – Verksamhetsledare

Anne Klåve är verksamhetsledare sedan november 2023 och hon har arbetat en längre tid på IT-bolaget AddPro, som numera heter itm8, i olika roller och den sista som affärsområdeschef för konsulttjänster och innovation. Anne har även provat på VD-rollen i ägardrivet bolag och kommer närmast från uppdrag med eget konsultbolag där hon stöttat små och medelstora bolag med deras tillväxt avseende både strategi, personal och ledarskap. Hennes erfarenhet är bred inom olika branscher, olika storlek på företag och hon har verkat inom både privat och offentlig sektor.

Annes stora fokus ligger på att skapa ännu fler och goda kontakter med kommuner, partnerbolag och andra intressenter vars stöd och insatser är viktiga för att vi ska kunna stötta nya företagare i hela regionen. Anne brinner verkligen för företagande och allt det goda det för med sig i samhället med ökad integration, minskad arbetslöshet och starkare välfärd.

Kristin Dahlberg – Marknad & Kommunikation

Kristin Dahlberg ansvarar för arbetet med NyföretagarCentrum Skåne Nordvästs kommunikation och marknadsföring. Kristin har mångårig erfarenhet av kommunikationsstrategi, marknadsföring, projektledning, varumärkesbyggande och digital kommunikation från både B2B och FMCG och sedan 2020 bedriver hon egen konsultverksamhet.

Kristin samordnar aktiviteter och kontakter med våra 11 kommuner och partners i vår region.

Kristin var adept i vårt mentorsprogram 20/21.