Mentorskap – en ömsesidig två-vägs relation

Att vara mentor är minst lika givande som att vara adept. NyföretagarCentrums mentorsprogrammet är ett komplement till vår ordinarie rådgivning och en hjälp att ta företaget till nästa nivå. Programmet vänder sig till 20 talet adepter som nyligen startat sin verksamhet och har drivit den som längst under tre års tid.

Nästa program startar i september 2023 och avslutas med diplomering i juni 2024.

Mentorprogrammet som pågår under ett år bygger på att mentor och adept träffas minst en gång per månad i ca en till två timmar. Adepter och mentorerna bjuds även in till att delta i gemensamma temabundna nätverksträffar som är sju gånger under året på kvällstid. Nätverksträffarna är helt valfritt för dig som mentor, men ett lärorikt och trevligt inslag där du får bredda ditt nätverk och även få utbyte genom andra mentorer.

Vem kan bli mentor och vad krävs av en mentor?

 • En person med erfarenhet från näringslivet
 • Har ett uppriktigt intresse för människor och vill hjälpa en nystartad företagare
 • Vara en oberoende part och förebild. Ett bollplank/ coach som vägleder
 • Mentorn skall främst lyssna och ställa ”rätt” frågor till adepten baserat på sin egna kunskaper och erfarenheter. Svara på faktafrågor, ge exempel.
 • Kan avsätta den tid som krävs på ideell basis
 • Är villig att bjuda på sina erfarenheter och sitt kontaktnät

Varför bli mentor?

 • Dina erfarenheter kommer på ett mycket påtagligt sätt till nytta
 • Det nya företagets överlevnadsgrad förstärks, samtidigt som du själv utvecklas
 • Nätverksträffarna bidrar till att utöka ditt eget nätverk
 • Möjlighet till att nya affärsmöjligheter
 • Varje år utnämns ”Årets mentor” av våra adepter – kanske blir det du!

Mentorer som lyckats