Mentorskapet får även mentorn att utvecklas

En av NyföretagarCentrum Skåne Nordvästs viktiga mentorer är Thomas Frenning som varit mentor hos oss i över 10 år. Han har blivit utsedd till Årets mentor inte bara en utan tre gånger under de här åren. Vi är naturligtvis både imponerade och nyfikna på det engagemang som Thomas har i sin roll som mentor och för sina adepter men också på vad som är det mest intressanta med att vara mentor gång på gång och om det finns några utmaningar med rollen.

HUR KOMMER DET SIG ATT DU BLEV MENTOR THOMAS?
Min kära hustru var vid tillfället ansvarig för Mentorprogrammet och tyckte att det skulle vara en uppgift som hade passat mig. Det var 2011 och det har jag aldrig ångrat.

VAD ÄR DET MEST INTRESSANTA MED ATT VARA MENTOR?
För mig är det till viss del av egoistiska skäl. Jag utvecklas och lär mig jättemycket av mina adepter. De har representerat så många olika inriktningar och affärsområden. Sen är jag av naturen intresserad och nyfiken på och av människor och jag brinner för det fysiska mötet och att se människorna bakom idéerna etablera sig och utvecklas, som både företagare och personer.

Vi har alla sex mänskliga basbehov. Ett utav dem är att få växa och utvecklas och ett annat är att få bidra, som mentor med vår tid, kunskap och erfarenhet.
I mitt mentorskap får jag möjligheten att få båda dessa behov tillgodosedda.

FINNS DET NÅGRA UTMANINGAR?
Vi går alla omkring med gamla programmeringar om hur saker och ting ska vara, som gör att vi ser omvärlden genom olika filter, som i sin tur färgar av sig i våra värderingar, reaktioner och i vårt agerande. Det är inget nytt i det, det är väl bara så det är att vara människa. Som mentor är det viktigt att vi lämnar delar av de programmeringarna hemma så att vi med öppna ögon och med ett öppet sinne kan ta in adeptens budskap och behov. Det är inte alltid så lätt att behålla sinnet öppet, det är oftast en utmanande process som pågår under hela mentorsperioden.

En annan utmaning är att det är adepten som sätter agendan, men som mentor är det viktigt att kunna ifrågasätta adeptens tankar och idéer på ett konstruktivt vis. För att kunna landa och gå vidare måste man kunna analysera och tydliggöra utmaningarna.

NÄMN EN EGENSKAP SOM DU TROR AT EN MENTOR BEHÖVER BESITTA.
Jag tror att det är flera. Men en viktig egenskap är att du är en god lyssnare.
En viktig del i det aktiva lyssnandet är att förstärka och förankra genom verbala och icke verbala signaler. Exempel på verbal förankring är att ställa frågor. Att ställa frågor är en viktig del av det aktiva lyssnandet och det bästa sättet att säkerställa fakta och behov.
Exempel på icke verbala signaler är god ögonkontakt och att ha bra koll på både sitt eget och adeptens kroppsspråk.

En annan egenskap som jag tycker är viktig är att kunna sätta mål.
Jag gillar att sätta upp mål och att sedan bryta ner dem till delmål. Men frågan är om jag inte gillar processen mot målet ännu mer, det är där du har aktiviteterna och utvecklingen som till sist tar dig fram till slutmålet. Mål kan finnas i olika former och i praktiken i allt du sysslar med, vill och önskar.
Jag menar att det i grunden är bra att sätta mål och att du skriver ner dem, därför genom att konkretisera vad du vill åstadkomma blir du mer motiverad och fokuserad.

VAD ÄR DET SOM GÖR ATT DU UTSETTS TILL ÅRETS MENTOR, INTE BARA EN UTAN TRE GÅNGER?
Jag har i min profession arbetat med sälj och marknadskommunikation i så gott som hela mitt yrkesverksamma liv och det är klart att det avspeglar sig i mitt mentorskap.
När jag ser på omnämningarna som mina adepter har gjort i samband med nomineringarna, så återkommer de hela tiden min förmåga att få dem att tro på sin affärsidé och på möjligheten att förverkliga den. Att jag har fått dem att sätta tydliga mål och att fokuserat arbeta mot dem. Att jag ger dem energi och modet att tänka sälj på rätt sätt, att först tänka på kundens behov och sen på värdet det kan tillföra.
Att jag har varit både lärare, problemlösare och coach som har utmanat, pushat och lyssnat. Fått dem att drömma stort och sedan checka av steg för steg mot målet.
Det är väl det?

VAD KÄNNETECKNAR EN DRÖMADEPT?
Först och främst att de tror på sin affärsidé´ och att de är uthålliga och inte ger upp.
I början krävs det mycket engagemang och initiativ av adepten innan de ser något resultat.
Jag återkommer därför till vikten av att ha en tydlig målplan. Jag menar att man gör jobbet först och tar belöningen sedan. Det är annars så lätt att vi söker så kallade quick-fix lösningar, men det är bara i uppslagsverk och lexikon som lön kommer före möda.

Det är också viktigt att komma ihåg att vi mentorer gör detta ideellt och på vår fritid, se därför till att vara väl förberedd och kom i tid till mötena och att ha gjort det som blev överenskommet vid senaste mötet. Allt för att både mentor och adept ska få ut maximalt av tiden tillsammans.

ÄR DET NÅGOT ANNAT DU VILL LYFTA FRAM KRING MENTORSKAPET?
Det startas i genomsnitt 70 000 företag varje år i Sverige. Av de företag som är delaktiga i NyföretagarCentrums mentorsprogram är nästan 90% fortfarande verksamma efter 3 år.
Att som mentor, på ideell basis få vara delaktig i sådan samhällsutveckling är enormt stimulerande.

Vi säger stort tack till Thomas och våra drygt 20 fantastiska mentorer som bjuder på sin tid och sin kunskap till er som är nystartade företagare.