Som egenföretagare behöver du vara rädd om din tid

Har du någon gång deltagit på ett möte och känt: vad gör jag här och vad får jag ut av tiden jag spenderar här? Just vikten av att lägga sin värdefulla tid på rätt saker fick adepter och mentorer inspiration kring av Ing-Marie Rundwall som skrivit boken ”Att leda möten till effekt”. I den har hon samlat erfarenheter från 35 års ledarskap. Hon är VD för Rundwall konsult AB och driver Utmanarpodden. Dessutom är hon en av de fantastiska mentorerna i vårt unika mentorsprogram för företagare.

Ibland har vi rollen som mötesledare och ibland är vi deltagare i ett möte. I båda rollerna har vi möjlighet att bidra till att mötet blir effektivt och att vi når målet. Redan där har vi en av nycklarna till ett effektivt möte. Att sätta ett mål och en agenda som tydligt kommuniceras till deltagarna, både i inbjudan och vid uppstarten av mötet. Under föreläsningen gav Ing-Marie konkreta råd och exempel på hur vi kan agera för att bemöta och involvera alla deltagare som bjudits in till mötet, både i rollen som mötesledare och deltagare. Genom att sätta målet för mötet i ett sammanhang ges rätt förutsättningar för alla att bidra med kompetens och kreativitet. Lika viktigt som en bra inledning på mötet är avslutet. Håll alltid tiden, som mötesledare ansvarar du för att ha flow och antingen hinna med samtliga punkter på agendan inom utsatt tid eller att flytta återstående punkter till ett annat tillfälle. Dra aldrig över ett möte! Summera eventuella beslut och actions, antingen i mötet eller i noteringar som skickas ut för att säkerställa att ni alla uppfattat vad ni kommit överens om.

Är det ok att avbryta den där kollegan som alltid pratar mest?

Ja, det är det faktiskt och Ing-Marie gav oss några verktyg för hur vi, utan att det blir negativ stämning, kan hantera både de som pratar för mycket och de som väljer att vara tysta under mötet men även de som alltid kommer för sent och som gör att mötet tappar fart och flow när saker måste tas om.

Vi som lyssnade blev hela tiden involverade i föreläsningen och vi gick därifrån med inspiration och känslan av att vilja vara delaktiga till att ändra mötesnormen i de kommande möten vi deltar i eller leder. Tack Ing-Marie för att du delade med dig av dina erfarenheter och kloka insikter kring att leda möten till effekt.