Christina Ehrenvid, Järfälla

”Det bästa är att processen som mentor handlar om både givande och tagande. Att bli inspirerad av sin adept-att tänka utanför boxen och våga bli utmanad. Det gillar jag”