Thomas Frenning, Skåne NordVäst

”Att vara mentor blir en möjlighet att lära sig massor. Att inspireras av andra men också att hjälpa till och göra skillnad på riktigt! Vara delaktig i samhällsutvecklingen är ett privilegium.”

Två av våra mänskliga basbehov är att få möjligheten att växa/utvecklas och få bidra. Bägge dessa behov blir tillgodosedda i mentorskapet.”

Många entreprenörer upplever osäkerhet när man startar sitt företag. Då är det en stor tillgång och trygghet att ha en mentor vid sin sida som lyssnar, som ställer de rätta frågorna och som ger nya perspektiv, och gör det lättare att hitta nya lösningar och mildra oron. Någon som gjort resan som företagare själv. Möt Thomas Frenning, en av våra fantastiska mentorer i vårt mentorprogram som värvades till programmet av sin fru som var mentorhandledare.

Thomas, du är mentor hos Nyföretagarcentrum – Skåne Nordväst sedan 2011, vad gör du till vardags?

”Jag har arbetat med försäljning i olika konstellationer och branscher. De senaste åren i kombination och parallellt med ledarskap och marknadskommunikation. Jag har också varit delaktig i förändringsprocesser, på både organisations och individnivå, både i stora och små företag.

Vad är det som gör att du vill vara mentor varje år?

”Två av våra mänskliga basbehov är att få möjligheten att växa/utvecklas och få bidra. Bägge dessa behov blir tillgodosedda i mentorskapet.

Jag har utvecklats och lärt mig jättemycket av mina adepter. De har representerat så många olika inriktningar och affärsområden. Sen är jag av naturen intresserad och nyfiken på och av människor och jag brinner för det fysiska mötet och att se människorna bakom idéerna etablera sig och utvecklas, som både företagare och personer. Men tänk på att det är adepten som bestämmer färdriktningen. Du ska vara en god lyssnare och ställa de där frågorna som tar adepten i rätt riktning.”

”Vi vet att överlevnaden hos företag som varit med i mentorprogrammet är 87% efter år tre. Hur häftigt är inte det! Och varför tacka nej till möjligheten att få råd, tips och hjälp helt gratis från någon som redan gjort resan. Men, alla potentiella adepter: ta vara på året! Var väl förberedd och ha ett klart mål med vad du vill uppnå med ditt år.”

Är det något speciellt man skall tänka på när man går in i mentorskapet, och har du något speciellt du gör?

En viktig egenskap som Mentor är att du är en god lyssnare. En viktig del i det aktiva lyssnandet är att förstärka och förankra genom verbala och icke verbala signaler med andra ord att exempelvis ställa frågor, vilket är det bästa sättet att säkerställa fakta och behov. Icke verbala signaler är god ögonkontakt och att ha bra koll på både sitt eget och adeptens kroppsspråk.

En annan sak som jag tycker är viktig är att kunna sätta mål och att man skriver ner dem, för genom att konkretisera vad du vill göra blir du mer motiverad och fokuserad! 

Min profession och mitt yrkesverksamma liv har avspeglat sig i mitt mentorskap. Mina adepter säger att min förmåga att få dem att tro på sin affärsidé och på möjligheten att de kan förverkliga den stärker dem på vägen inom företagandet. I arbetet tillsammans får jag dem att sätta tydliga mål och arbeta mot dem.

Att jag ger dem energi och modet att tänka sälj på rätt sätt, att först tänka på kundens behov och sen på värdet det kan tillföra. 

”Som mentor blir jag allt från lärare, problemlösare och coach, som utmanar, pushar och lyssnar. Får adepterna att drömma stort och sedan checka av steg för steg mot målet.”

Finns det något speciellt adepten ska tänka på?
”Det viktigaste som adept är först och främst att tro på sin affärsidé´, var uthållig och ge inte upp! I början krävs det mycket engagemang och initiativ av adepten innan de ser något resultat. Något som leder oss tillbaka till vikten av en tydlig målplan. Jag menar att man gör jobbet först och tar belöningen sedan.

Det finns inga genvägar, att söka sk quick-fix lösningar fungerar inte, det är bara i uppslagsverk och lexikon som lön kommer före möda.”

Slutligen, har du ett sista ord på vägen till de som håller på att starta?

”Än en gång, att de tror på sin affärsidé. För att lyckas krävs det också mod, målmedvetenhet och uthållighet och att de avsätter tid för planering. Att de arbetar strukturerat. En annan sak som ofta förbises är att utnyttja NFC´s nätverk och de träffar med föreläsningar som erbjuds och som är kostnadsfria!”