Mikael Laweby, Västra Östergötland

”Mentorskap är spännande! Man får möjligheten att hjälpa andra och samtidigt lära sig om andra verksamheter som man kanske inte har någon kunskap om.”

Mikael är sedan 2011 VD och ägare av företaget Koching, där han erbjuder sina tjänster som ICF-diplomerad coach exempelvis för jobbcoachning, karriärplanering, personlig utveckling osv.  
”Mitt företagande är ett sätt att hjälpa andra människor att utvecklas, individuellt och i grupp, så att de blir högpresterande och välmående team och organisationer.”

Varför blev det eget företagande?

”Jag ville gärna jobba med det jag trivs bäst med – att hjälpa andra att nå deras mål, därför vill jag starta eget. Dessutom var det ett sätt att få bestämma mer över min egna situation och arbete.”

Hur kom det sig att du blev mentor hos NyföretagarCentrum? 
”Jag har själv varit med i i mentorprogrammet när jag starta mitt företag. Vet vilka stor nytta man har av det arbetet man gör i programmet.” 

”Mentorskap är spännande! Man får möjligheten att hjälpa andra och samtidigt lära sig om andra verksamheter som man kanske inte har någon kunskap om.”

Vad ska man tänka på när man går in i mentorskapet?

”Det är viktigt att vi som mentorer faktiskt lyssnar, men också att vi i samtalen kan stanna upp och ge tid för att reflektera. 

Sen ska man se till att det man pratar om, faktiskt blir gjort och satt i praktiken! Sen är nätverken viktigt – jag som mentor är alltid mån om att bjuda på mina nätverk så att de nya företagarna kommer in i de lokala nätverken.”