Mathias Palmer, Södra Värmland

”För mig är den största drivkraften med företagandet att kunna bestämma över min egen tid. ”

Mathias Palmer är mentor hos NyföretagarCentrum Södra Värmland sedan två år. Han driver idag företaget LEDtec som han grundade tillsammans med sin pappa Åke Palmer och som de drev ihop tills Åke gick i pension 2017.

LEDtec är ett företag specialiserat på försäljning och installation av digitala storbildsskärmar över hela landet. Deras erbjudande omfattar allt från kommunala infartstavlor till imponerande skärmlösningar för stora sportarenor, så med andra ord så är det sannolikt att någon av de skärmar du någon gång passerat är i samarbete med LEDtec.

”Vi strävar efter att erbjuda skräddarsydda lösningar som möter våra kunders specifika behov och miljöer. Utöver hårdvaran tillhandahåller vi även utbildning i hanteringen av skärmarnas mjukvara, säkerställande att våra kunder kan maximera potentialen av sina investeringar. Vår passion ligger i att leverera innovativa och högkvalitativa visuella upplevelser.”

Varför ska man bli mentor och vad har du lärt dig genom att vara mentor?

“Jag har själv haft en mentor att prata med i många år, och vet vilken betydelse det hade för mig så det var ett enkelt val att tacka och göra det samma för någon annan!

Sen har jag också märkt att jag lär mig mer om mig själv ju mer jag lyssnar på min adept. Genom att jag reflekterar över hur jag själv skulle ha gjort i en situation, men driver samtalet vidare utan att leverera “mina svar” och istället lyssnar in adeptens lösningar. Många av de frågor som vi tar upp i mentorskapet är sådana jag själv har stött på och behövt hitta svaren på under min egen resa som företagare.

Och det fina med samtalen mellan oss – mig som mentor och adepten – inte bara är till för adeptens utveckling. De berikar även min vardag. Genom våra diskussioner lär jag mig nya saker och får inspiration till egna idéer. Det är en påminnelse om att lärande går åt två håll, och jag värdesätter verkligen de perspektiv och insikter jag får genom att vara mentor.”

”För mig är den största drivkraften med företagandet att kunna bestämma över min egen tid. ”

Mathias tips inför mentorskapet:

“A och O är att skapa en relation som bygger på ömsesidigt förtroende. Något som gör att adepten känner att hen kan prata med mig om allt, och att hen känner att jag är tillgänglig, om än ej i stunden. Att vara tydlig med sina förväntningar är en sak som bidrar till att skapa förtroende.

Jag tror också starkt på att det inte finns några dumma frågor. Det är viktigt för mig att vi från start är öppna med de ramar vi jobbar inom och de förväntningar vi har på varandra. Samtidigt vet jag att saker kan förändras med tiden, och det är helt okej. Som mentor är jag här för att stötta adepten i det den står inför just nu, oavsett vad det är. Mitt mål är att hjälpa att navigera i adeptens utmaningar och möjligheter, med ett öppet sinne och en vilja att anpassa oss efter vägens gång.”