Lena Hellström, Väst

”Jag önskar att alla som ska starta företag, och alla som driver företag, hade ett bollplank som Lena att diskutera med. Så viktigt för utveckling!”

”Hon har en fantastisk förmåga att lyssna och vara nyfiken på allt. Hon delar med sig av råd likväl som hon ifrågasätter vad jag själv som företagare tycker. Detta leder till att jag måste tänka igenom och säga vad jag själv känner och tror – och besluten, små som stora, blir lättare att ta. Och jag vet varför jag tog beslutet – som sen kan bli rätt eller fel men alltid lärorika!
Jag önskar att alla som ska starta företag, och alla som driver företag, hade ett bollplank som Lena att diskutera med. Så viktigt för utveckling!”

Fina ord från adepten Sofia von Hebel, SVHProjektbyrå AB, om mentorn Lena Hellström. I företaget GetPro AB erbjuder Lena allt från långa interimsuppdrag som HR-chef i större bolag till enstaka frågor hos mindre företag. Små bolag kan oftast inte bära en egen HR-resurs men kan ändå behöva ha en upparbetad kontakt att lyfta luren till när det behövs.

Lena, hur kom det sig att du blev mentor i NyföretagarCentrums program?

”Jag hade själv förmånen att få en mentor när jag startade mitt företag. Det betydde enormt mycket för mig i starten. Jag drivs av att se andra utvecklas och växa så när jag själv fick frågan om att bli mentor så var det en ära och väldigt roligt!”

När man går in i ett mentorprogram, vad är det viktigt att tänka på?
”För att ge sig själva bästa möjliga förutsättningar för utveckling tycker jag att både adept och mentor skall vara överens om att låta träffarna ha en hög prioritet! Regelbundna träffar som man förbereder sig inför, och där man också satt målsättningar för året. Man skall vara tydliga med att formulera sina förväntningar på varandra och på året.”

Vi har ju varit med om ett antal krisande år nu, vad är ditt främsta råd till krisande entreprenörer?
”Kanske har du fått tid över pga inställda uppdrag eller liknande. Använd då den tiden för att göra sånt som det varit svårt att hitta tid till tidigare. Sätt mål och gör en tydlig detaljerad plan för hur du ska nå dem. Och du, glöm inte att fira framgångarna lite extra när du når dem!”