Kicki Ejmefors, Jönköping

“Det roligaste med att vara mentor är att få vara delaktig i en nyföretagares utveckling, lära känna, skapa förtroendeingivande relationer och få insikt i nya branscher.”

” Vill man att året ska fungera bra så bör man vara tydlig och diskutera vad man har för förväntningar på varandra.”

Kicki Ejmefors har varit företagare hela sitt yrkesliv , först som tandläkare 1978 – 2000, därefter som verksamhetskonsult inom ledarskap, medarbetarskap och kommunikation. Sedan 2009 övervägande inom omställning. Sedan årsskiftet har hon pausat företaget för att njuta lite av pensionärslivet och jobba ideellt som mentor.
Kicki var själv adept i Almis fd mentorprogram när hon startade Qlivet år 2000.  Och sedan 2015 har hon varit mentor både hos Almi och NyföretagarCentrum bl a åt Khalil Almadane, Årets Nyföretagare i Sverige 2023.

Årets Nyföretagare 2023 Khalil tillsammans med verksamhetsledare
Anna Bjarnle (Jönköping) och mentor Kicki Ejmefors

”Min största drivkraft är att se adepten växa både som människa och företagare.”

Vad är det bästa med att vara mentor?

” Det är så roligt att få vara delaktig i en nyföretagares utveckling, lära känna, skapa en relation med förtroende, och dessutom lära sig om nya branscher. I mötet med min adept utvecklas även jag och lär mig nya saker.”


Finns det något man bör tänka på inför mentorskapet?

”Ja, ska man få året att fungera bra så är det viktigt att prata ordentligt om vilka förväntningar man har vid uppstarten. Vad är syftet med året och vad vill adepten få ut av samarbetet.”

För egen del brukar Kicki alltid utgå ifrån adepternas aktuella frågeställningar under mentorskapet samtidigt som de resonerar sig fram till några uppgifter att arbeta med till nästa gång. Det kan vara saker som att jobba med erbjudandet till kunderna, vilka är främsta målgruppen, hur nå ut till kunderna. Mål och sen nästa steg! Och så följer man upp vid nästa möte.

Viktigt för Kicki är:

  • tänk på att följa upp dina mål så du vet att du är på väg åt rätt håll. 
  • jobba lösningsfokuserat och med skallfrågor 
  • tänk på uthållighet – Ting Tar Tid. Hållbart företagande och framgång är ingen Quickfix. Något hon själv erfarit ”the hard way”.
  • Balans mellan arbete och privatliv! Sätt gränser, stäng kontoret och var nöjd. Med andra ord planering och struktur ger på sikt vinst, uthålligt företagande och mindre stress. 

Det ska vara kul att driva eget!