Boo Gunnarson, Växjö & Öresund

“Mentorskapet skapar nytta både för min adept och för mig. Man fokuserar på adepten men relationen är ömsesidigt. Jag vill dela med mig av min erfarenhet och mitt nätverk och tillbaka får jag följa en företagsresa i med och motgång”

Få personer har mer erfarenhet rörande nyföretagande och företagares villkor än Boo Gunnarson, företagsexpert hos Visma . Från farmors ICA-affär och eget företag inom fotografering har vägen gått via arbete med marknadsföring bl a som marknadsansvarig, arbete med mässor, och idag är en stor del av arbetet utbildningar och föreläsningar i samarbeten med NyföretagarCentrum och Ung Företagsamhet. Många är de nyföretagare som t ex fått ta del av föreläsningen 10 tips till en snabbare start!

Boo arbetar engagerat runt småföretagares utmaningar och villkor och förutom föreläsningar runt om i landet så är han styrelseledamot både lokalt och nationellt hos NyföretagarCentrum. Dessutom så deltar han varje år som mentor åt en nyföretagare.

Boo, vad gjorde att du blev mentor från första början?

“Mentorskapet skapar nytta både för min adept och för mig. Man fokuserar på adepten men relationen är ömsesidigt. Jag vill dela med mig av min erfarenhet och mitt nätverk och tillbaka får jag följa en företagsresa i med och motgång”

Vad är det bästa med att vara mentor?

“Jag får kunskaper genom mitt arbete med min adept och mycket av detta kan jag ha nytta av i mitt dagliga arbete.”

Vad ska adepten och mentorn tänka på inför mentorskapet tycker du?

– Ha en öppen inställning till mötet! Allt sker konfidentiellt.

– Det finns inga “dumma” frågor – det är dumt att INTE fråga.

– Läxor! Det är bra för struktur och kontinuitet att ge en läxa till nästa gång.