Anna Lundqvist, Nord

”Där fanns en engagerad person, som tog sig tid. Jag fick någon att bolla med, hjälp att lyfta blicken och se potentialen i mig och min affärsidé.”

Årets Mentor i Norrbotten 2023,  Anna Lundqvist, civilingenjör och certifierad coach från Luleå, har arbetat med personlig utveckling och ledarutveckling i mer än tjugo år, och har bl a utvecklat metoden Bli klar. Hon brinner för att hjälpa människor utveckla sina inneboende resurser och använda dem på bästa sätt. Därför var steget att delta i Nyföretagarcentrums mentorsprogram inte långt.

För Anna handlar både mentorskap och coachning om att hjälpa människor att utvecklas och komma till sin fulla rätt. Inte minst för att må bra men också åstadkomma fantastiska resultat i det yttre. Hon tar också själv regelbundet stöd av en mentor eller coach.

Hon deltog också själv som adept i Nyföretagarcentrums mentorsprogram när hon startade sitt nuvarande företag.

– Där fanns en engagerad person, som tog sig tid. Jag fick någon att bolla med, hjälp att lyfta blicken och se potentialen i mig och min affärsidé. Det betydde mycket och jag vill återgälda genom att vara mentor och stötta min nyföretagare med samma sak.

Mentorskapet ger också mycket för mig som mentor; glädjen att få bidra, lära sig nya saker och bli inspirerad, menar Anna.