Skatteskulderna ökar: ”Skam att det går dåligt”

Urban Wallin, NyföretagarCentrum Eskilstuna: ”Företagens skatteskulder ökar i Sörmland. Vissa branscher drabbas hårdare än andra.”

Urban Wallin, verksamhetsledare på NyföretagarCentrum Eskilstuna lyfter hur nu ökar företagens skatteskulder i Sörmland. För många kommer det med en känsla att det är skamligt att berätta att det går dåligt.
Vissa branscher drabbas hårdare än andra, menar Urban.

Se hela intervjun här