Nyföretagandet ökar åter i april!

Nyföretagandet ökade i april med 3,2% jämfört med april föregående år. Det visar NyföretagarCentrum Sveriges Nyföretagarbarometer. I mars sjönk nyföretagandet kraftigt men nu har ändå en viss återhämtning skett. I topp i april finns Västerbottens län med en ökning med hela 46,7 %.

– Nyföretagandet är fortfarande  svängigt, men vårljuset finns ändå nu, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Nyföretagandet har med framtidsförväntningar att göra samtidigt som socioekonomi också spelar roll. Stockholm har stor betydelse för nyföretagandet i landet och här finns nu också en mindre ökning. Hos NyföretagarCentrum ser vi i rådgivningen också en ökning med fler unga, utlandsfödda och kvinnor.