Nyföretagandet minskade i maj ☘

Nyföretagandet minskade åter i maj i landet med 9,5% jämfört med maj föregående år. Det visar NyföretagarCentrum Sveriges Nyföretagarbarometer. I april ökade nyföretagandet något men nu sjunker det åter tillbaka. Stockholms län visar fortfarande minussiffror. I topp för månaden finns nu Kronobergs län med en ökning med 17,7%.

Nyföretagandet är på minus för 2024 och till detta färre starter än motsvarande månad förra året, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

– De mycket stora svängningarna för de olika länen finns också kvar. Samtidigt kan ändå visst hopp skönjas. Genom NyföretagarCentrums rådgivningsinsatser kan utvecklingen av nyföretagandet ses snabbare än i offentlig statistik. Vi ser hos NyföretagarCentrum också  ett tapp i maj, dock inte lika kraftigt, varför hopp finns att nyföretagandet vänder under året, säger Harry Goldman.