Nyföretagandet minskade i juni

Nyföretagandet i landet minskade i juni  med 21,3 % jämfört med juni föregående år. Det visar NyföretagarCentrum Sveriges Nyföretagarbarometer. Endast ett län i landet hade plussiffror, Blekinge med en ökning på 2,4 %. Stockholms län minskade med 21,3 %, Skåne med 19,1 % och Västra Götalands län med 16,8 %. Under halvåret 2024 har nyföretagandet minskat med 9,3% varför en ljusning i mörkret ändå detta halvår har kunnat skönjas. 

– Att nyföretagandet åter minskar så kraftigt är givetvis oroande. Almedalsdiskussionerna visade att det nu behövs skarpare insatser från politiskt håll som gör att fler nya företag startas, säger Harry Goldman, Vd NyföretagarCentrum Sverige.