Erbjudande från PRV

På PRVs hemsida hittar du mycket bra information om patent, designvarumärkeupphovsrättutgivningsbevis men även aktiviteter för att sprida kunskap och ge stöd till företagare.

Introduktion till PRV-skolan from PRV on Vimeo.

PRV är myndigheten för immaterialrätt och arbetar för att nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant ska stärka Sveriges tillväxt, innovationsförmåga och konkurrenskraft. I PRV:s uppdrag ingår att öka kunskapen om och förståelsen för värdet av immateriella tillgångar hos företag, offentliga aktörer och allmänhet. PRV handlägger patent-, design- och varumärkesansökningar, periodiska skrifter och har även uppdragsverksamhet, samt ansvarar för att öka kunskapen om upphovsrätt. Ett bra första steg är att bli medveten om de immateriella tillgångar du har i ditt företag. Du får en bra första förståelse genom att göra vårt företagstest Genomlysningen.