”Det finns så mycket outnyttjad arbetskraft i Sverige”

Projektet ”Yrkesväg” syftar till att skapa integration genom språkträning och praktik, där Nyföretagarcentrum Norra Dalarna spelar en viktig roll.

I en artikel skriven av Jörgen Wåger på Siljan News framkommer det att det finns en stor mängd outnyttjad arbetskraft i Sverige, särskilt bland nyanlända. Projektet ”Yrkesväg” syftar till att skapa integration genom språkträning och praktik, där Nyföretagarcentrum spelar en viktig roll. Genom detta initiativ strävar man inte bara efter att förbättra integrationen utan även att främja egen försörjning, vilket redan har resulterat i sommarjobb för en av deltagarna.

Läs hela artikeln här