Åter faller nyföretagandet

Under mars månad minskade nyföretagandet med 20,1% jämfört med föregående år, visar NyföretagarCentrum Sveriges Nyföretagarbarometer. Kronobergs län tappar mest med 41,4 %.

Bäst klarade sig nu Blekinge län med en uppgång på 12 %. Blekinge var det enda länet i landet där nyföretagandet ökade.

– Just som vi hoppats på ett lyft åter för nyföretagandet så kom ett ordentligt bakslag, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Det blev för mars månad ett kraftigt tapp  – något som lyckligtvis inte avspeglade sig på samma sätt hos NyföretagarCentrum. Nyföretagandet avgörs till stor del av framtidsförväntningarna. Under tider av ekonomisk osäkerhet startas i regel färre företag.

Låt oss nu hoppas att det vänder för Sverige då vi behöver nya livskraftiga företag – som ger jobb och ökad ekonomisk tillväxt, säger Harry Goldman