Almedalsveckan behöver ett större företagarfokus

I en artikel från SMÅA efterfrågas ett större fokus på företagarfrågor under Almedalsveckan. Ulrika Westergren, kassaföreståndare, uttrycker att det var få punkter i programmet som handlade om företagande och entreprenörskap. SMÅA deltog i paneldebatter och runda-bord-samtal för att belysa trygghetssystemet för företagare och behovet av att öka kunskapen om detta. Jessica Tjällman, marknads- och kommunikationschef, understryker vikten av att nå ut till aktörer för att skapa tryggare förutsättningar för företagare i Sverige.

Läs hela artikeln här >>>>>