Använd verktygen

Affärsplanen

Arbetet med affärsplanen är A och Ö för dig som vill starta företag. Med en genomarbetad affärsplan har du ett bra beslutsunderlag för att starta eller inte starta företag. Börja fyll i affärsplanen här!

NyföretagarSpindeln

Med hjälp av NyföretagarSpindeln kan du få en uppfattning om hur väl förberedd du är inför företagsstarten genom att ranka dig själv inom olika områden.

Canvas och Cirkulär Canvas

Använd Canvas och Cirkulär Canvas för att samla dina tankar kring affärsidén, få ner dina tankar i skrift och för att generera idéer. Det är ett bra sätt att förbereda dig inför mötet med en rådgivare.

Canvas och Cirkulär Canvas

Använd Canvas och Cirkulär Canvas för att samla dina tankar kring affärsidén, få ner dina tankar i skrift och för att generera idéer. Det är ett bra sätt att förbereda dig inför mötet med en rådgivare.

YBI Inclusivity Toolkit

A guide to support you and your organisation in becoming more inclusive, no matter where you are beginning from. The toolkit has been designed by and for YBI members across the world, but may be relevant to any medium-sized organisation that is curious about how to practise inclusivity.