Genom partnerskapet bygger vi välfärden i nordvästra Skåne 

Partnerskapet mellan Ängelholms Näringsliv och NyföretagarCentrum är både långt och starkt. Sedan knappt ett år är Andreas Jarud, VD för Ängelholms Näringsliv, dessutom medlem i NyföretagarCentrums styrelse. I sin roll på Ängelholms Näringsliv agerar han även som näringslivschef eftersom kommunen valt att vara delägare i Ängelholms Näringsliv tillsammans med de lokala företagen i stället för att ha en egen näringslivsenhet.  

Med en väl utvecklad arena för företagande som gemensamt intresse har de båda organisationerna ett tätt samarbete och delar till och med resurser. Helena Ring, som är rådgivare hos NyföretagarCentrum, har även en roll som samordnare för centrumhandeln i Ängelholm. NyföretagarCentrums rådgivning och träffar äger rum i Ängelholms Näringslivs lokaler. Synergierna av att sitta tillsammans är stora. Att lyssna, lära, låta sig inspireras och utvecklas tillsammans är värdefulla effekter enligt Andreas Jarud. 

Stödsystem för nyföretagande 

Att ha ett bra stödsystem för nyföretagandet är otroligt viktigt för Ängelholms Näringsliv. 

-För mig är NyföretagarCentrum garanten för ett opartiskt rådgivningsarbete med en väldigt hög kompetensnivå. En nivå som att jag hade haft svårt att upprätthålla i min egna organisation. Rådgivningen ger en väldig trygghet till dem som kommer hit och vill ta ett nytt steg i sitt liv genom att följa en dröm och starta företag. Jag brukar se NyföretagarCentrum som ett utmärkt verktyg för att nå extra trygghet när man startar sitt första företag, men också möjligheten att tillsammans med oss bygga ett starkt nätverk med andra som är i samma läge, säger Andreas Jarud.  

Ett exempel på hur organisationerna samverkar är informations- och utbildningskonceptet “Business Class – två halvöar” där Höganäs, Båstad och Ängelholm tillsammans med  NyföretagarCentrum samarbetar steget innan man går in i fullskalig rådgivning. Träffar för de som är nyfikna, som vill starta företag och komma i kontakt med likasinnade. Efter programmet är tanken att man går in i rådgivning hos NyföretagarCentrum. 

All personal hos Ängelholms Näringsliv är engagerade i företagandet i kommunen och informerar bl a om NyföretagarCentrums erbjudande med rådgivning och mentorsprogram  varje gång de träffar någon som funderar på att starta eller som startat nyligen.  

Samma kvalitet i rådgivningen för alla nyföretagare i regionen 

Andreas beskriver NyföretagarCentrum som ett stödsystem där alla nyföretagare oavsett kommunstorlek kan få samma möjlighet till rådgivning och att den har samma kvalitet för alla. Tillgängligheten till professionell rådgivning och enkelheten i att få kontakt är också något Andreas lyfter som viktiga faktorer och där NyföretagarCentrum följt med utvecklingen med digitala alternativ för att skapa lättillgängliga mötesplatser för blivande entreprenörer.  

-Det är fantastiskt, tänk att man kan få allt detta helt utan kostnad när man är på väg att starta! Tack vare partners som går in och stöttar detta istället. Det är guld, säger Andreas entusiastiskt. 

Utöver att vara med och bidra till nyföretagande får partners också tillgång till varandra i ett nätverk där de kan utbyta information och kunskap. Beroende på vad man själv bidrar med kan man få ut mer eller mindre av sitt engagemang som partner till NyföretagarCentrum. 

-Bli en del av nyföretagarnätverket, se till att engagera er inte bara genom att betala en partneravgift, utan att också genom att engagera er i den lokala företagsamheten. Tillsammans bygger vi en hållbar tillväxt som stärker såväl de nystartade bolagen som partners och näringslivets sammanlagda tillväxtförmåga. Även ur ett offentligt perspektiv är det viktigt skapa tillväxt och arbetstillfällen. Skapar vi skatteintäkter finansierar vi vård, skola och omsorg. Så även för en kommun är det en lönsam affär att investera i ett partnerskap. Jag kan bara uppmuntra fler företag och organisationer att komma in i gemenskapen och vara med. Det är ett av de sätten vi tillsammans bygger välfärden i nordvästra Skåne, avslutar Andreas Jarud. 

Fakta Ängelholms Näringsliv 

Ängelholms Näringsliv skapar, tillsammans med Ängelholms kommun, förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet genom att stödja tillväxt i befintliga företag, söka nyetableringar och stärka förutsättningarna för nyföretagande.  

Business Class är en entreprenörsskola för dig från Båstad, Ängelholm och Höganäs. Business Class TvåHalvöar är till för dig som är i startgropen för att start eget företag men även för dig som är in bit in i din företagsresa. Ängelholms Näringsliv erbjuder ett smörgåsbord av kunskap som du kan omsätta i ditt företagande. Vid de fyra träffarna finns Nyföretagarcentrum, Skatteverket, Framtidscoachen, SoMe-experter och ultraentreprenörer med. 
 
Läs mer om entreprenörskolan Business Class här.