Vikten av att göra rätt val av lokal som nystartad företagare

Fastighetsbolaget Castellum har varit partner till NyföretagarCentrum sedan tidigt 2000-tal och Matts Borgström, affärsområdeschef i Helsingborg, tycker det är naturligt att det finns en tydlig koppling dem emellan.
—Vi hänvisar intresserade hyresgäster till NyföretagarCentrum de gånger vi känner att den blivande företagaren behöver lite stöd för att komma i gång med sitt företag. Dels för att vi ska känna oss säkra på att hyresgästen har rätt förutsättningar att bedriva verksamhet i den hyrda lokalen, dels för att det ligger i allas intresse att det blir rätt från början, säger Matts Borgström.

—Allt företagande börjar någonstans och sedan hoppas man att det inte slutar utan att det här nya företaget som drivs av någon eldsjäl verkligen utvecklas. Vi har flera exempel hos oss, där man börjat som helt nystartade i en liten lokal och sedan vuxit och haft framgång. Är man då en aktör som vill arbeta tillsammans med kunderna, vill man även arbeta med de nystartade. Precis som för rådgivarna på NyföretagarCentrum handlar det om att hitta rätt väg in och vi är också rådgivare när vi ska hyra ut en lokal. Blir det fel läge eller fel lokal blir det inte bra för företaget. Jag ser att våra organisationer har mycket nytta av att samarbeta med varandra. Starten är väldigt viktig för ett företag, att man har rätt anslag och rätt stöd i början. Det är många beslut som ska fattas och både ni och vi har mycket att vinna på att vara med tidigt i processen, säger Matts Borgström.

Castellums syn på fastighetsägande i en stad innebär för dem ett stort engagemang.
—Vi har inte bara en produkt att sälja, i det här fallet en lokal, utan vi vill vara en väldigt tydlig del av samhället. Vi blir väldigt engagerade i det lokala näringslivet, vilket vi både vill och måste vara. Även om vi tillhör en stor koncern är vår tanke att vi ska vara nära kunderna, vi ska förstå de utmaningar som finns på de orter vi verkar på. Marknaderna i Malmö, Lund och Helsingborg ser t ex ganska olika ut även om alla finns i Skåne. Det måste vi rigga för – det unika för Helsingborgs del. Som fastighetsägare är vi en väldigt aktiv aktör i samhället. Därför är vi bl a engagerade i Citysamverkan eftersom vi vill att city ska leva med positiv verksamhet hela dygnet, inte bara under kontorstid, menar Matts.

Startar man företag behöver man ofta en lokal

Castellums hyresgäster avspeglar Helsingborg, Matts menar att de är en spegel av det näringslivet som finns och i Helsingborg är det mycket mindre och medelstora företag. Ganska mycket egenägda, familjeägda eller entreprenörsdrivna företag.

—Även för de allra minsta företagen som har behov av kontor försöker vi lösa det genom att hänvisa dem till att hyra en kontorsplats hos vår coworkingaktör, United Spaces i Oceanhamnen. Coworking växer och där vill vi också vara med och erbjuda möjligheten till en skrivbordsplats eller att komma in tillfälligt som ett komplement till hemmakontoret, säger Matts.

Castellum har engagerat sig i NyföretagarCentrums verksamhet historiskt under lång tid och har inte funnit någon anledning att sluta eftersom den inledande rådgivningen är så viktig.

—Ni tillför så mycket och är den naturliga kanalen för den som funderar på att starta företag. Det är viktigt med rådgivning, det är inte bara att dra i gång utan någon som helst tanke. Att testa människors idéer innan de går skarpt tror jag är viktigt, för att inte säga ovärderligt. Det förhindrar väldigt mycket felbeslut tror jag. Sedan är det bra med stöd eftersom drivkraften att starta eget ibland kommer eftersom man blivit friställd från sin anställning och då kanske man behöver en extra skjuts för att komma framåt och där är ni också en stor och aktiv del i det. Det är viktigt att rådgivarna vågar utmana, det handlar inte bara om att kunna starta utan man behöver ha en plattform som gör att företaget kan överleva också, vilket kanske är det viktigaste. Som företagare ska man inte vara förblindad utav den där nyföretagarkänslan helt och hållet. Det gäller att omsätta den på ett smart sätt och där kan rådgivarna på NyföretagarCentrum vara ett bra stöd, summerar Matts.

Detta är Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Ett av hållbarhetsmålen är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Ca 80 % av fastighetsbeståndet är kontor.

Castellum har lokal närvaro i attraktiva tillväxtregioner i Sverige samt Köpenhamn och Helsingfors. Den lokala närvaron skapar närhet till hyresgästerna. Att finnas på plats gör att Castellum har god kännedom om marknaden och kan erbjuda lokaler som är anpassade efter hyresgästernas behov, ge god personlig service och lämna snabba besked.
Castellums hemsida