Nyckeln till vårt välstånd är företagsamheten 

Henry Dunker var en sann entreprenör och det sitter även i Dunkerstiftelsernas gener att de gillar företagsamhet och nyföretagande. Av den anledningen stöttar de NyföretagarCentrum genom ett partnerskap.  
– Jag brinner mycket för företagsamheten och det är nyckeln till vårt välstånd i stort och smått, säger Göran Pelvén, verkställande chef i Dunkerstiftelsen med lång erfarenhet från bankvärlden.  

Dunkerstiftelserna är partner till NyföretagaraCentrum sedan flera år tillbaka. 
– Alla företag har varit små en gång i tiden och ur nystartade företag kommer det ett och annat företag som lyckas och kan bli riktigt stort. Ju fler företag det startas desto större är sannolikheten att några av dem blir riktigt bra. Alla behöver inte blir riktigt bra, det räcker att de blir bra eller klarar sig men om man ska driva utvecklingen framåt måste man skapa framgångsrika företag också, det går inte bara att leva hand ur mun. Därför är nyföretagare och att det hela tiden startas nya företag viktigt, slår Göran fast. 

Tre anledningar till att man ska stötta företagandet i regionen 
Göran är tydlig med att för vissa organisationer ligger det i deras uppdrag att vara en del av samhället och stötta ekonomiskt eftersom företagsamhet är en viktig del i byggandet av vårt välstånd.  
– Det är väldigt bra med NyföretagarCentrum och den organisation som är och jag tycker att det vore naturligt att de som stöttar ekonomiskt även är lite mer engagerade i verksamheten och fungerar som bollplank och mentorer åt de nystartade företagen i ännu större utsträckning, säger Göran och listar tre anledningar till att man ska stötta och möjliggöra företagandet i regionen. 

  1. Väldig många entreprenörer kan ha en bra idé men de behöver hjälp med att få ner den till något som går att verkställa till något konkret. Om man är kreativ är det inte alltid man har den administrativa förmågan eller tillräckligt med ekonomisk kompetens för att få ihop helheten. Där har NyföretagarCentrum en väldigt viktig roll, att hjälpa till att få det rätt. 
  2. Det finns stora fördelar med en neutral part som kan vara rådgivande som ett alternativ till det som kommunernas näringslivsenheter erbjuder. Där är just NyföretagarCentrum en bra och neutral part att ha med i processen. 
  3. Som etablerat företag gör man en väldigt god gärning och man bidrar till samhällets utveckling genom att underlätta företagandet genom att stötta NyföretagarCentrum ekonomiskt. 

NyföretagarCentrum är till för alla 

– Jag tycker att NyföretagarCentrum har en väldigt stor roll på så sätt att de hjälper till att göra nystartade företag förberedda på kontakt med t ex banker då det är viktigt med en tydlig plan och struktur för sin låneansökan. NyföretagarCentrum ska inte vara nischade utan det är allmängiltiga företagsekonomiska frågor med allt från hur man gör en affärsplan, sätter en budget och ser till att pengarna räcker. Det är mer universellt för företagandet oavsett om du är techbolag, blomsteraffär eller hårfrisörska. Alla behöver de här basala delarna, menar Göran. 

Lämna så lite som möjligt åt slumpen 

Några goda råd från Göran till dig som funderar på att starta företag. 

– Omge dig med mentorer och rådgivare, ensam är oftast inte stark. Är du inte erfaren företagare är det extra viktigt. Det är bra att ha någon att testa sin goda idé med och resonera kring möjligheterna att få ut den på marknaden och att få någon att betala för den. Ofta ser man sin idé som så pass bra och finurlig att den säljer sig själv. Det är väldigt få saker som säljer sig själv och du behöver ha en plan för hur du ska nå ut på marknaden. Var medveten om att saker tar längre tid, att det är tufft och besvärligt, det kostar säkert lite mer än vad du tror och din produkt säljer sig säkert inte själv. Du behöver ha en plan för vad du ska göra, en plan för ekonomin. Räcker pengarna för att göra det jag det jag tänkt. Ju mer du förbereder dig desto bättre är förutsättningar att du kan skapa ett framgångsrikt företag. Lämna så lite som möjligt åt slumpen, säger Göran. 

Angeläget att vara partner till NyföretagarCentrum 

Göran är av uppfattningen att det borde vara en större angelägenhet hos de etablerade företagarna i regionen att bidra ekonomiskt till en verksamhet som så tydligt stöttar ökat nyföretagande.  

– Alla säger att det är viktigt och alla vet att det är komplicerat, det tar tid. Även om man inte engagerar sig så mycket i det dagliga kan man sätta ett bidrag till er som gör det här. Det borde nästan vara en självklarhet om man är ett etablerat företag att bidra till att skapa nya företag. Jag skulle vilja säga att det nästan är en skyldighet att man betalar tillbaks lite. För någonstans längs vägen har man förmodligen själv fått hjälp om man tänker efter. Det är lite payback time och det är relativt blygsamma belopp det handlar om för att kunna stötta den här viktiga verksamheten, avslutar Göran. 

Detta är Dunkerstiftelserna 

Henry Dunker lyckades genom hårt arbete bygga upp en koncern som blev den största i Europa inom gummiindustrin. Henry Dunker donerade och testamenterade en betydande förmögenhet till stiftelser före sin död 1962. Dunkerstiftelserna innehar röstmajoritet i Trelleborg AB och har som uppgift till att bidra till en långsiktig stabil utveckling av detta bolag. Helsingborgs stad kan utnyttja avkastningen från stiftelserna för ett för staden gagn enligt ändamål och finansiellt bidra till driften av det Dunkerska sjukhemmet. Genom avkastningen från Dunkerstiftelserna har Helsingborgs stad genom åren finansierat bland annat Helsingborgs stadsteater, Kulturmagasinet på Fredriksdal, Dunkers Kulturhus, nya läktare på fotbollsarenan Olympia samt Helsingborgs Arena. Helsingborgs Konserthus, som invigdes i november 1932, finansierades också till stor del av Henry Dunker medan han fortfarande var i livet. 

Här kan du läsa mer om Dunkerstiftelserna.