Intervju – Wiveca Almgren

Wiveca Almgren, vd på Magnihill berättar om entreprenörskap och sitt engagemang i NyföretagarCentrum Skåne Nordvästs styrelse.

Vem är du och vad är ditt förhållande till företagande?
Mitt namn är Wiveca Almgren och jag är en entreprenör som brinner för affärer och mitt företag Magnihill som jag har drivit i 30 år. Att se ett frö som blir sått, växa till en produkt är helt fantastiskt! Det är vad NyföretagarCentrum gör varje dag när de ser alla fantastiska idéer bli sådda och få vara med när fröet växer till ett nytt företag.

Varför engagerar du dig i NyföretagarCentrum?
Jag som själv är en entreprenör vet hur svårt det kan vara att ha en dröm och en ide, men inte riktigt veta hur man kan förverkliga den. Att få guidelines, hjälp, goda råd och support från NyföretagarCentrum kan vara avgörande och det är alla vi små företag som bygger vårt land! Hur kan man inte engagera sig i NyföretagarCentrum?

Vilken nytta gör NyföretagarCentrum?
NyföretagarCentrums nytta är att förverkliga väldigt många entreprenörers drömmar till verklighet och detta skapar en massa arbetstillfällen och framtidstro. Det är precis vad Sverige behöver!