Intervju – Bart Steijaert

Bart Steijaert, vd för Helsingborgs Hamn och styrelseledamot i NyföretagarCentrum Skåne Nordväst sedan 2021.

Bart, vem är du, varför engagerar du dig i NyföretagarCentrum och vilken nytta tycker du NyföretagarCentrum tillför till det nordvästskånska näringslivet?

I hela mitt liv har jag jobbat med logistik och transport, ofta med inslag av utveckla nya terminaler och operationer i olika länder i Europa. Jag tror det är viktig att alla människor får möjlighet att förverkliga sina drömmar genom att studera, jobba eller att starta ett företag. NyföretagarCentrum är ett fantastisk stöd i den processen och jag vill gärna bidra till det. NyföretagarCentrum hjälper människor att komma igång och att bli framgångsrika. NyföretagarCentrum är helt enkelt en framgångsmaskin!