Intervju – Johan Röstin

Johan Röstin är ordförande i NyföretagarCentrum Skåne Nordvästs styrelse sedan 2020 och styrelsemedlem sedan 2018. Vi är naturligtvis nyfikna på hans engagemang för nyföretagande och för NyföretagarCentrum. 

Vad är ditt förhållande till företagande? 

Jag har arbetat med logistik i olika former och företag hela mitt liv och sedan 1999 med fokus på hållbarhet, eller miljö som det hette då. Numera är jag konsult inom just hållbar logistik. 

Varför engagerar du dig i NyföretagarCentrum? 

Jag har haft förmånen att få jobba med det jag velat göra hela mitt liv och jag tycker det är viktig att bidra, att hjälpa till och har jag möjlighet att kunna ge något tillbaka så vill jag göra det. Det kan jag göra bland annat till NyföretagarCentrum, utifrån den erfarenheten jag fått. 

Vilken är den största nyttan med NyföretagarCentrum för näringslivet och för den enskilda företagaren? 

Det finns många kreativa människor som behöver hjälp att strukturera upp sin kreativitet och skapa ett företag som fungerar över lång tid. Jag är otroligt stolt över den statistik som visar på riktigt hög överlevnad i de bolag som fått rådgivning via NyföretagarCentrum, här pratar vi verkligen nytta. Sveriges framtid tror jag till mångt och mycket bygger på nyföretagaranda och den kreativiteten som finns i landet. Nyföretagandet skapar sysselsättning och det i sin tur ger ringar på vattnet. Jag tycker vi gör större nytta idag och att behovet av oss är större än för 30 år sedan när NyföretagarCentrum startade. Speciellt med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut idag och med hela gig-ekonomin som är mycket mer individualistisk än kollektiv. 

Om jag får önska något så är det att vi behöver fler partners för att kunna bli ännu mer framgångsrika och få ännu större ringar på vattnet.