Styrelsen i NyföretagarCentrum Skåne Nordväst

För att på ett så bra och konstruktivt sätt som möjligt stödja och utveckla nyföretagarmiljön i Nordvästra Skåne behövs en stark förankring i näringslivet. Mixen från olika branscher och organisationer är viktig för att få den bredd vi eftersöker i vår styrelse.

Möt NyföretagarCentrum Skåne Nordvästs styrelse som består av:

Ordförande
Johan Röstin

Ledamöter
Wiveca Almgren
Rabie Salem
Andreas Jarud
Bart Steijaert

Johan Röstin är ordförande i NyföretagarCentrum Skåne Nordvästs styrelse sedan 2020 och styrelsemedlem sedan 2018. Vi är naturligtvis nyfikna på hans engagemang för nyföretagande och för NyföretagarCentrum. 

Vad är ditt förhållande till företagande? 

Jag har arbetat med logistik i olika former och företag hela mitt liv och sedan 1999 med fokus på hållbarhet, eller miljö som det hette då. Numera är jag konsult inom just hållbar logistik. 

Varför engagerar du dig i NyföretagarCentrum? 

Jag har haft förmånen att få jobba med det jag velat göra hela mitt liv och jag tycker det är viktig att bidra, att hjälpa till och har jag möjlighet att kunna ge något tillbaka så vill jag göra det. Det kan jag göra bland annat till NyföretagarCentrum, utifrån den erfarenheten jag fått. 

Vilken är den största nyttan med NyföretagarCentrum för näringslivet och för den enskilda företagaren? 

Det finns många kreativa människor som behöver hjälp att strukturera upp sin kreativitet och skapa ett företag som fungerar över lång tid. Jag är otroligt stolt över den statistik som visar på riktigt hög överlevnad i de bolag som fått rådgivning via NyföretagarCentrum, här pratar vi verkligen nytta. Sveriges framtid tror jag till mångt och mycket bygger på nyföretagaranda och den kreativiteten som finns i landet. Nyföretagandet skapar sysselsättning och det i sin tur ger ringar på vattnet. Jag tycker vi gör större nytta idag och att behovet av oss är större än för 30 år sedan när NyföretagarCentrum startade. Speciellt med tanke på hur arbetsmarknaden ser ut idag och med hela gig-ekonomin som är mycket mer individualistisk än kollektiv. 

Om jag får önska något så är det att vi behöver fler partners för att kunna bli ännu mer framgångsrika och få ännu större ringar på vattnet. 

Så här svarar Andreas Jarud, vd på Ängelholms Näringsliv AB, om sitt engagemang i NyföretagarCentrum.

Varför har du valt att engagera dig i NyföretagarCentrums styrelse?
Nyföretagarcentrum är en grundbult i regionens system för att skapa de bästa förutsättningarna för de individer som funderar på att starta eget företag. Utan företag som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter kan vi inte heller ha en fungerande vård, skola eller omsorg. Jag är därför tacksam över att få möjligheten att bidra till detta viktiga arbete.

Vilken är den största nyttan med NyföretagarCentrum för näringslivet och för den enskilda företagaren?
Att kunna få oberoende och kostnadsfria råd och stöd när man är beredd att ta klivet och starta eget är ovärderligt för den enskilda individen. Genom Nyföretagarcentrums verksamhet skapar vi inte bara de bästa förutsättningarna för alla som bär på en dröm om eget företag utan också för näringslivet som helhet. Varje nytt företag bidrar till fler affärsmöjligheter och en livskraftigare mer attraktiv region.

Vad skulle du vilja skicka med för argument till de företag i regionen som funderar på ett inleda ett partnerskap med NyföretagarCentrum?
Genom att bli partner till NyföretagarCentrum Skåne Nordväst gör du en insats för såväl individer med drömmen om att starta eget, som för regionen och dig själv. En attraktiv region i ekonomisk tillväxt gynnar oss alla. Med partnerskapet får du också en bonus i det nätverk av andra framgångsrika företag där du som företag inte bara finner nya affärsmöjligheter utan också kunskap och inspiration för din egna utveckling.

Wiveca Almgren, vd på Magnihill berättar om entreprenörskap och sitt engagemang i NyföretagarCentrum Skåne Nordvästs styrelse.

Vem är du och vad är ditt förhållande till företagande?
Mitt namn är Wiveca Almgren och jag är en entreprenör som brinner för affärer och mitt företag Magnihill som jag har drivit i 30 år. Att se ett frö som blir sått, växa till en produkt är helt fantastiskt! Det är vad NyföretagarCentrum gör varje dag när de ser alla fantastiska idéer bli sådda och få vara med när fröet växer till ett nytt företag.

Varför engagerar du dig i NyföretagarCentrum?
Jag som själv är en entreprenör vet hur svårt det kan vara att ha en dröm och en ide, men inte riktigt veta hur man kan förverkliga den. Att få guidelines, hjälp, goda råd och support från NyföretagarCentrum kan vara avgörande och det är alla vi små företag som bygger vårt land! Hur kan man inte engagera sig i NyföretagarCentrum ?

Vilken nytta gör NyföretagarCentrum?
NyföretagarCentrums nytta är att förverkliga väldigt många entreprenörers drömmar till verklighet och detta skapar en massa arbetstillfällen och framtidstro. Det är precis vad Sverige behöver!

Bart Steijaert, vd för Helsingborgs Hamn och styrelseledamot i NyföretagarCentrum Skåne Nordväst sedan 2021.

Bart, vem är du, varför engagerar du dig i NyföretagarCentrum och vilken nytta tycker du NyföretagarCentrum tillför till det nordvästskånska näringslivet?

I hela mitt liv har jag jobbat med logistik och transport, ofta med inslag av utveckla nya terminaler och operationer i olika länder i Europa. Jag tror det är viktig att alla människor får möjlighet att förverkliga sina drömmar genom att studera, jobba eller att starta ett företag. NyföretagarCentrum är ett fantastisk stöd i den processen och jag vill gärna bidra till det. NyföretagarCentrum hjälper människor att komma igång och att bli framgångsrika. NyföretagarCentrum är helt enkelt en framgångsmaskin!