Staden behöver fler framgångsrika och livskraftiga företag

Att engagemanget för sina hyresgäster går långt bortom att erbjuda dem ett bra boende står helt utan tvivel vid mötet med Helsingborgshems VD Jonas Hansson. Jonas har varit VD för Helsingborgshem i 15 år och under minst 10 av dem har företaget varit partner med NyföretagarCentum. Ungefär samtidigt som partnerskapet inleddes vidgade Helsingborgshem synen på sitt uppdrag. Man gick från fokus på hyresgästerna och deras boende till att även försöka hjälpa staden att utvecklas, att bli ett attraktivt Helsingborg att leva och bo i för många människor.

—När man engagerar sig i en stad börjar man se andra saker än om man bara tittar på en lägenhet eller ett hyreshus och då ser man hur viktigt det är med sysselsättning för människor. Att de har egen försörjning och att de kan få lov att förverkliga sina livsdrömmar. Vi har 23 000 helsingborgare som bor hos oss. Några av dem står utanför arbetsmarknaden, några är på väg ut från skolan och några i jobb men har inte riktigt förverkligat sig ännu utan vill ta ett steg till. För många av dem kan ni på NyföretagarCentrum vara en jättebra kanal för att de ska kunna förverkliga sina drömmar och ta nästa steg. Vi har inte resurser att guida dem men vi känner dem ganska bra och vi är bryggan som kan visa dem till studier, till arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsförvaltningen. Men för dem som har intresset av att starta något själv hade vi inget alternativ tidigare och då kom vi fram till att ni var den perfekta partnern för det. Så i grund och botten handlar vårt engagemang om att våra hyresgäster ska kunna ta nästa steg i sitt liv utanför boendet, berättar Jonas Hansson.

Helsingborgshems engagemang som partner handlar alltså dels om hyresgästernas möjligheter till utveckling, dels om att hjälpa till att utveckla själva staden.

—Vi är ägda av Helsingborgs stad och när vi försöker engagera oss i dess utveckling ser vi att staden behöver fler framgångsrika och livskraftiga bolag. De bolagen måste startas av någon och då är ni också en perfekt partner för det. Vi vill vara en lots och en möjliggörare men utan att blanda oss i för mycket.

Helsingborgshem har en mindre enhet som aktivt arbetar med arbetsmarknads- och fritidsfrågor.

—Vi har en del hyresgäster som står utanför arbetsmarknaden idag, antingen nyanlända eller de som har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden av olika skäl. Dessa individer försöker vi göra anställningsbara tillsammans med olika aktörer och vi jobbar individuellt med ca 100 individer varje år. Här kan vi också erbjuda era tjänster riktade mot företagande till de individer som ser eget företag som en möjlighet till egen anställning, menar Jonas Hansson.

Detta är Helsingborgshem
Helsingborgshem är ett bostadsbolag som ägs av Helsingborgs stad och det grundades 1946. Ungefär var sjunde helsingborgare bor hos Helsingborgshem i något av deras 31 olika bostadsområden. Att vara ett så stort bostadsbolag, och som dessutom ägs av kommunen, innebär att stort ansvar. På olika sätt bidrar Helsingborgshem till att göra Helsingborg till en attraktiv stad.

Läs mer om Helsingborgshem här.