Möt rådgivaren som gör människor förberedda på vad det innebär att starta och driva ett företag

Ann-Sofie blev tillfrågad om att bli en del av NyförtagarCentrum hösten 2018 i ett skede när behovet av en extra resurs uppstod. Då hade hon redan haft mycket kontakt med NyföretagarCentrum och tyckte att det var en fin organisation som gjorde ett bra jobb så svaret blev ett självklart ja.  

Ann-Sofies erfarenhet sträcker sig dock mycket längre tillbaka än så. Sedan mitt 90-talet har hon arbetat med rådgivning i olika former, t ex på Tillväxt Helsingborg under flera år. Hon har arbetat med affärsrådgivning, utvecklingsprojekt för företagare, finansieringsfrågor, individuell rådgivning och coachning. På frågan på vad som är det bästa med att vara rådgivare svarar Ann-Sofie Frey:  
– Det är otroligt stimulerande att möta människor som har kraft och vilja att göra något av sina tankar och idéer. I starten handlar det mycket om ren rådgivning – hur gör man, tänk på det här, undvik det här osv. Viktigt är också att räkna på att det finns bärighet. Där kan jag medverka till att företaget får en mer hållbar start och större chans att fungera och överleva. Min bild är att rådgivningen hos NyföretagarCentrum verkligen gör nytta och det känns meningsfullt mig.  

Som rådgivare kan vi följa med de nystartade företagen en bit på vägen Vi kan vara ett bollplank som de kan diskutera sina utvecklingsplaner eller problem med. Ann-Sofie menar att det är en styrka att NyföretagarCentrum är en ideell organisation där man inte har något eget affärsintresse i rådgivningen utan bara en vilja att det ska gå bra för företaget. 
– Jag tror det spelar stor roll för företagaren att veta att rådgivaren inte har ett egenintresse utan bara ger en objektiv förmedling av erfarenheter, kunskap och nätverk, säger Ann-Sofie. 

Att vara rådgivare handlar inte om att göra jobbet åt företagarna utan om att vara katalysatorn som får dem att ta stegen framåt och förverkliga affärsplanerna. 
– Jag hjälper dem att komma vidare i deras egen vision, slår Ann-Sofie fast.   

En del av Ann-Sofies rådgivning grundar sig på hennes gedigna bakgrund inom ekonomi, bank och finans. 
– Ska man låna, måste man komma med ett bra underlag och kunna visa att man tror på sin affärsidé. Det har varit lite av en mission hos mig att hjälpa företagare att vara väl förberedda när de ska söka krediter, säger Ann-Sofie.  

– För mig betyder det mycket att kunna fortsätta och hålla kontakten med företagaren. Jag vill gärna följa med ”på vägen” och vara ett stöd även i den fortsatta utvecklingen. De ska alltid känna att de kan komma tillbaka till mig om de har frågor som de vill diskutera.  

På frågan vad hon tycker är så bra med NyföretagarCentrum svarar Ann-Sofie: 
– Jag tycker NyföretagarCentrum har en väldigt viktig uppgift att fylla och som vi förvaltar bra dessutom. Vi gör människor förberedda på vad det innebär att starta och driva ett företag. Det är många frågor man behöver ta till sig och komma in i för att få en bra start och undvika att göra misstag.  

Ann-Sofie känner ödmjukhet och respekt för de blivande företagarna hon möter i sin rådgivning. 
– De små företagen gör en enormt viktig insats i vårt näringsliv och det är ofta där jobben blir kvar när det blir svåra tider. Företagarna ska verkligen uppmuntras och känna att de är värderade poängterar Ann-Sofie.  

Vad är det vanligaste man underskattar som ny företagare? 
– Man underskattar hur lång tid det tar att komma igång med verksamheten, vilken tid det tar att få igång försäljningen och skapa intäkter i bolaget. Man måste ha ekonomisk uthållighet att klara startsträckan och detta behöver vi rådgivare klargöra. Det är ett vanligt misstag att man underskattar tiden det tar att få in pengar i bolaget, säger Ann-Sofie.  

NyföretagarCentrum välkomnar alla typer av verksamheter och bakgrunder. Som rådgivare måste man vara flexibel och utgå från behoven hos den man möter. 
– I vårt uppdrag ingår att kunna arbeta situationsanpassat och det är också det som är en del av charmen, slår Ann-Sofie fast.   

Enligt Ann-Sofie är NyföretagarCentrum en viktig resurs för basic företagande. För företag som arbetar med ny teknik, innovationer och liknande finns det många aktörer som bistår med affärsutvecklingsinsatser. 
– Jag tycker det viktigt att NyföretagarCentrum finns för dem som har lite mer traditionella affärsidéer. Där gör vi en samhällsinsats kan jag tycka. 

När jag ber om några avslutande ord kommer det snabbt ett svar: 
– Den lokala förankringen är otroligt viktig. Samarbetet med företag, kommuner och andra aktörer som vill stödja att det startas företag i vår region är mycket värdefullt och spelar stor roll för vår verksamhet, avslutar Ann-Sofie.