Möt nya koordinatorn för vårt mentorskapsprogram

Från och med augusti har Cäthe Green tagit över rollen som koordinator för vårt mentorskapsprogram. Precis som övriga kompetenser på NyföretagarCentrum driver Cäthe själv företaget Projektbyrån Green sedan drygt 10 år tillbaka. Affärsidén är möten med människor, där Cäthe organiserar konferenser och möten så att kunderna kan fokusera på innehållet mer än det praktiska upplägget.

Med sin fingertoppskänsla för organisation och ett stort driv att bidra till bra mötesupplevelser ser vi fram emot att Cäthe tar sig an årets nya mentorsgrupp som startar upp i slutet av september

-Det ska bli jätteroligt att få ta sig an det här uppdraget och jag ser jättemycket fram emot att axla rollen som koordinator, säger Cäthe med stor entusiasm.

För många år sedan hade Cäthe själv en fantastisk person som mentor under 5-6 års tid.

-Det tar ett tag innan man hittar formen för dialog men rätt snabbt inser man att man har otroligt mycket att lära av en person från en annan bransch. Just nu sitter vi med matchningarna av de sista adept- och mentorsparen. Vår ambition är att de ska hitta frågor, svar, driv, nya lösningar och idéer baserat på att mentorn stöttar adepten men också att adepten lyssnar, tar till sig, gör sin hemläxa och drar mesta möjliga nytta av det här året för att få ut så mycket som möjligt av programmet. Mentorsprogrammet är till gagn för det som adepterna vill bygga framåt i sitt företagande och det är underbart att mentorerna är intresserade av att satsa sin tid på något som de är intresserade och drivs av utan någon ersättning. När vi gjort matchningen har vi dels utgått från adeptens önskemål men vi har också sett att det kan ha fördelar att matcha par som har olikheter i sina personligheter. Det ska bli spännande att se hur väl vi lyckats och många nya erfarenheter och kontakter för min del med alla personer som jag nu får möjlighet att träffa, säger Cäthe.

Vad ser du mest fram emot?

-Det är att få komma igång! Som med alla projekt krävs det en del förarbete innan saker och ting rullar. Det viktigaste är att få igång adept- mentorparen och känna att de hittar drivet i den relationen och sedan att försöka bidra på de gemensamma träffarna med ett bra innehåll och ett gott klimat. Jag vill att alla ska känna att de är välkomna och att man kan fråga om precis vad som helst. Jag ser fram emot att vara med och motivera och bidra till att alla hittar glädjen under det här året, säger Cäthe.

De programpunkterna som finns inplanerade under året känner Cäthe är rätt i förhållande till behoven hos en relativt nystartad företagare. Hon tycker att man har fångat in bra ämnen, bra beståndsdelar som kan ge information om väldigt många saker som alla är viktiga beståndsdelar att kunna när du ska driva företag.

Under programmets gång ges också möjlighet för adepterna att benchmarka med varandra.

-Ingen av adepterna bedriver konkurrerande verksamhet och jag ser att det finns ett värde i att man kan stötta varandra adepter emellan också. Alla står i ett läge där man kan känna igen sig. Även om man inte bedriver likvärdiga affärsverksamheter tror jag att man kan känna igen sig i mångt och mycket i de situationer man råkar ut för som nybliven företagare. Man behöver en klapp på axeln ibland och någon att fråga. Ibland det kan vara skönt att göra det till någon som inte är ens mentor utan som i detta fall också är adept. Och inte att förglömma, att dela framgångar tillsammans med någon. Det borde vi bli bättre på, slår Cäthe fast.

Mentorsprogrammet är också ett ypperligt tillfälle att nätverka, både med varandra och med de andra mentorerna.

-Nätverk betyder mer än man tror. Man ska inte förringa vikten av goda kontakter för man vet aldrig var man träffar personen en annan gång. Det finns inget som säger att man inte kan ha utbyte även med andra personer som kommer att delta vid träffarna, t ex de andra mentorerna och våra inbjudna föreläsare, säger Cäthe.

Några råd på vägen till våra blivande adepter

Cäthe tycker det är viktigt att se saker på lite sikt, allting fixar sig inte på en gång. Att tålamod är A och O och att man får lära sig att det inte går att ta allt på en gång utan man får portionera upp det även om man vill mycket direkt.
– Energin hoppas vi ska hålla i sig länge och att våra adepter hittar dit de har tänkt. Det finns vissa som har en plan de kan följa men flertalet av oss som är företagare reviderar nog den där planen ett antal gånger på vägen. Många gånger finns det situationer som uppkommer som gör att man antingen ändrar väg eller innehåll i planen. Man ska absolut ha en plan och ha tänkt igenom saker och ting men det hinner hända så mycket allteftersom. Ibland dyker det upp möjligheter som är jättegivande och andra gånger har man dragit erfarenhet av och känner att den typen av uppdrag ska jag aldrig göra igen. Det är också en nyttig lärdom, avslutar Cäthe.