Mentorintervju med Christian Rönnebring om fördelar med att vara mentor.

Christian Rönnebring är mentor i vårt mentorprogram. I den här artikeln får du veta mer om Christian, varför han valt att engagera sig som mentor samt hur det går till när du som adept har fått en mentor att bolla tankar och idéer med. Men först en liten presentation av Christian.

Christian är baserad i Norrköping och har ett minst sagt spännande arbete. Han jobbar med affärsutveckling och transformation vid SMHI New Ventures och är en hejare på att ta fram innovativa lösningar, där alla delar i affärsmodellen ingår och oftast har ett miljö- och hållbarhetsfokus.

Vad är du utbildad till och vad jobbar du med?

–Jag är i grund och botten en elektronikingenjör som efter fem månaders jobb valde att skifta fokus och bli projektledare. I mitt yrkesliv har jag jobbat mycket med internationella projekt, både som konsult och som utvecklare. Jag har tidigare arbetat på Ericsson, ÅF och Tieto, bland annat som konsult på SAAB. Ofta med systerprojekt och utvecklingsteam liksom kunder internationellt.

Hur kom det sig att du blev mentor?

–Det var faktiskt Jimmy Hankvist på Nyföretagarcentrum som frågade mig om jag kunde tänka mig att ställa upp. Vi kände varandra sedan tidigare och jag tackade ja. Sedan fem år tillbaka har jag engagerat mig som mentor åt ett flertal adepter.

Hur går en mentorträff egentligen till?

–Oftast ses vi på ett fik eller kafé där vi tar upp en viss frågeställning eller ett behov som adepten har. Detta upplägg fungerar bra och ger ofta väldigt givande samtal för både min adept och mig. Helst ska vi ha bestämt frågeställning innan, vilket ger adepten och för all del mentorn en chans att förbereda sig, men det är inget krav, saker händer hela tiden vilket i slutändan behöver vara styrande för samtalen, det är adeptens behov som är det viktiga.

Ge några exempel på ämnen som diskuteras?

–Den vanligaste frågan jag får av mina adepter är ”hur ska jag göra?” i en viss situation. Då agerar jag bollplank, sätter mig in i utmaningen och vi resonerar om hur en bra väg framåt kan se ut. Vanligt förekommande diskussioner rör till exempel: Vilken affärsmodell passar just den adeptens företag, samt vilka olika alternativ som finns när det är dags att ta betalt av kunden.

Vad begär du av dina adepter

–Jag vill helst att adepten ska ha en tanke större än det som levereras avseende sitt företag och företagande. Under vårt första möte diskuterar vi tillsammans om vad företaget gör, men också om företagets mål, var företaget ska vara om till exempel fem år samt hur vägen dit kan gå till. Sedan går vi vidare med nya regelbundna möten.

Hur ofta träffar du din adept?

-Vi ses en gång per månad, och ett möte tar vanligtvis en och en halv timma.

Vad ger det tillbaka till dig som mentor?

–Det finns många fördelar. Jag får träffa många intressanta människor som verkar i ett flertal olika branscher. Det faktum att man både som mentor och adept får lära sig så mycket är väldigt positivt. Lägg där till att jag även får chansen att reflektera och inte minst hjälpa och inspirera andra, det är givande om något. Jag upplever att de flesta verkligen uppskattar att få chansen att ta in en erfaren person utifrån. En resurs som man kan prata med, som kan ge bra feedback och guida en mot rätt beslut på väg mot ett välfungerande företag.

Varför tycker du att man ska bli mentor?

–Det är roligt! Det är kul att dela med sig av sin kunskap och man lär sig mycket. Man bidrar till att utveckla både adepten och dennes företag, vilket i slutändan också gynnar samhället, och man gör det med en väldigt liten men värdefull insats!