Vi skapar fler nya livskraftiga företag

NyföretagarCentrum är landets främsta organisation för nyföretagande och täcker fler än 220 kommuner. Verksamheten bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Vi står för 10% av alla nya företag som startas i Sverige.

2023 startades 6 000 nya företag genom NyföretagarCentrum – ett viktigt tillskott för ökat entreprenörskap. 2023 bidrog dessa företag med 10 000 nya jobb. Ca 4 miljarder kronor tillförs i skatteintäkter årligen.

NyföretagarCentrums insatser leder till en markant högre överlevnad av de företag som startas genom oss. Andelen konkurser är endast 1% och 84% är fortsatt verksamma efter 3 år. Med mentorprogrammet Mentor Eget Företag som komplement till rådgivningen är motsvarande siffra 87%. Här finns en ännu högre lönsamhet.

93%

84%

6000

Varje dag hjälper vi någon i Sverige att komma närmare sin affärsidé.

Vi tar steget tillsammans för att du ska lyckas med din dröm utan att fastna i några onödiga gropar.