Vi skapar fler nya livskraftiga företag

NyföretagarCentrum är landets främsta organisation för nyföretagande och täcker fler än 220 kommuner. Verksamheten bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Vi står för 10% av alla nya företag som startas i Sverige.

2023 startades 6 000 nya företag genom NyföretagarCentrum – ett viktigt tillskott för ökat entreprenörskap. 2023 bidrog dessa företag med 10 000 nya jobb. Ca 4 miljarder kronor tillförs i skatteintäkter årligen.

NyföretagarCentrums insatser leder till en markant högre överlevnad av de företag som startas genom oss. Andelen konkurser är endast 1% och 84% är fortsatt verksamma efter 3 år. Med mentorprogrammet Mentor Eget Företag som komplement till rådgivningen är motsvarande siffra 87%. Här finns en ännu högre lönsamhet.

 

Vi når unga, kvinnor och utlandsfödda

För att öka nyföretagandet i landet måste unga, kvinnor och utlandsfödda nås. Av de som gavs rådgivning vid NyföretagarCentrum 2023

  • 42% var unga – under 35 år.
  • 51% var kvinnor. Generellt gäller att endast ca 30% av de som startar företag i landet är kvinnor.
  • 32% var utlandsfödda av de som gavs rådgivning vid NyföretagarCentrum 2023. Under senare år har andelen utlandsfödda som givits rådgivning nära fördubblats. Nära var tredje som startar företag idag genom NyföretagarCentrum var utlandsfödd.