Startup Time – Ett projekt med mycket hjärta och engagemang

Startup Time är ett långsiktigt projekt för att främja och stimulera företagandet. Projektet startade och drivs som ett samarbete mellan Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland och Linköpings kommun. Med finansiering av kommunen och privata partners.

Startup Time vänder sig till personer med utländsk bakgrund som är intresserade av att starta eget. Personer som har entreprenörsandan i sig; men som behöver lite extra hjälp och stöttning med att komma igång med sin verksamhet.

Här kan du läsa ett pressmeddelande om Startup Time och vårt samarbete med Sankt Kors och Östergötlands Stadsmission.

Here is information about Startup Time in: ArabicKurdishPersianSwedish – For more info, please visit our Instagram and Facebook.

Företagande en väg till integration – tillsammans ger vi extra stöd om du vill starta företag i Linköping

Företagande bland personer med utländsk bakgrund bidrar till en snabbare integration. Vårt projekt Startup Time syftar till att fler utrikesfödda ska kunna starta företag och genom det bidra till en snabbare samhällsintegration. Företagandet finns alltid som ett alternativ, men kunskapsgapet och den upplevda risken är en hög barriär som Nyföretagarcentrum vill minska.

Ökad myndighetstillit och tillhörighet

Startup Time-projektet hos Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland vill att företagaren får större tillit till myndigheter och invånarna samt lär sig förstå den lokala kulturen, vilket tillsammans bidrar till en ökad känsla av tillhörighet.

Utrikesföddas företagande är ett viktigt bidrag till integrationen

Eget företagande är ett bra alternativ för personer med utländsk bakgrund att integreras i det svenska samhället. Vi vet dock att målgruppen möter större hinder i sitt företagande. De ökade hindren är bl.a lägre inkomster, svårt att förstå det svenska systemet, regler och lagar. Utrikesfödda upplever oftare än andra att de diskrimineras av banker, kunder och leverantörer. Olika anledningar leder oftare än för andra till att de tvingas upphöra med sina verksamheter.

Det finns bra stödfunktioner att ta del av

Det är färre företag som startas av kvinnor och i företag som ägs av kvinnor är antalet anställda färre än hos företag som drivs av män. Integrationsproblemen i svensk arbetsmarknad är väl dokumenterade. Ett sätt att komma in på arbetsmarknaden är att starta företag. Men målgruppen har svårt att hitta de stödfunktioner som finns i samhället som exempelvis Nyföretagarcentrum. Utrikesföddas företagande är ett viktigt bidrag till integrationen.

Stöd, långsiktig kunskap, tillhörighet och nätverkande

I Startup Time får företagaren en större tillit till stödsystemet, myndigheter och invånare. De lär sig att förstå den lokala kulturen, vilket bidrar till en ökad känsla av tillhörighet. Nyföretagarcentrum ska via projektet erbjuda delar av det som idag saknas i form av ett utökat stöd, en långsiktig kunskap och nätverksbyggande för de som vill driva företag och har förutsättningarna att starta företag. I Startup Time-projektet ingår även stöd i arbetet med att etablera, utveckla och förfina affärsidéer.

Stöttning och aktiviteter på en mängd olika språk

StartUp Time erbjuder mer genomgående stöttning på en mängd olika språk för att möta målgruppen på ett smidigare och inbjudande sätt. Vi har därför satt upp fysiska hubbar på plats i Berga, Ryd och Skäggetorp. Där målgruppen naturligt befinner sig för att främja och stärka företagskulturen i områdena, som redan finns från olika kulturers perspektiv, men ej exploateras i svenska systemet.

Startup Time

Aktiviteter och träffar som bygger viktiga broar

Samtidigt bjuds målgruppen in till aktiviteter centralt hos Nyföretagarcentum Mellersta Östergötland i Linköping för att skapa broar in till samhället. Detta görs t.ex genom fysiska träffar med riktade insatser och aktiviteter.

Självklart kan deltagarna röra sig fritt mellan aktiviteterna. På så sätt kan de maximera sin kompetenshöjning för att senare skapa livskraftiga och hållbara nya företag.

Here is information about Startup Time in: ArabicKurdishPersianSwedish – For more info, please visit our Instagram and Facebook.

Från social exkludering till social inkludering

Startup Times mål är att gradvis gå från att vara socialt exkluderade till att bli socialt inkluderade. Företagandet blir alltså en del av den kommunala integrationsprocessen. Nyttan är med andra ord dubbel. Entreprenörskapet skyndar på integrationen. Samtidigt bidrar integrationsprocessen till att utveckla företagarens affärskoncept.

Starkare språkkunskaper och samhällsekonomiska vinster

Genom att koppla sin verksamhet till etablerade värderingar och delta i det lokala näringslivet, så blir det lättare att förstå kundernas önskemål och behov – samtidigt som man lär sig språket snabbare. Nyföretagandet bryter ny mark. Det är en stor samhällsekonomisk vinst om fler utlandsfödda startar företag, vid sidan av den stora vinst det blir för individerna själva som blir en stark del av samhället.

Vill du veta mer om Startup Time?

Här kan du ladda ner och läsa vår utförliga rapport om Startup Time. Vår samarbetspartner Linköpings kommun har också lagt upp ett matigt pressmeddelande här.

Följ oss gärna på våra sociala medier. Då får du reda på vad som är på gång och vad vi gör på våra träffar. Här finns vår Facebook och här är vår Instagram. Corren har även skrivit om projektet, här finns en artikel. Corren skrev även en artikel om projektledaren Sam Issaden kan du läsa här.

Vill du veta mer om projekt Startup Time?

Kontakta vår projektledare:
Sam Issa
sam.issa@nyforetagarcentrum.se.