Ordförande
Marie Sjölin
Torsta
marie.sjolin@torsta.se

Vice ordförande
Mårten Aureskog
Länsförsäkringar
marten.areskoug@lfz.se

Ledamöter
Sara Månsson

UngFöretagsamhet
sara.mansson@ungforetagsamhet.se

Daniel Eurenius
AB Märlingen/Tillväxtkassan i Trångsviken
daniel.eurenius@gmail.com

Jörgen Olsson
olsson.jorgen@gmail.com

Annika Lindström
Politiker (C), Ragunda
annika.lindstrom@politiker.ragunda.se

Jerker Bexelius
Gaaltije
jerker@gaaltije.se

Mats Petterson
Swedbank
mats.pettersson@swedbank.se

Adjungerad
Olle Martinelle
Nyföretagarcentrum
olle.martinelle@nyforetagarcentrum.se

Auktoriserad revisor
Daniel Hellström
Hellström & Hjelm
daniel.hellstrom@hhrevision.se