Välkommen till våra Starta-eget-träffar!

10 januari
Kl. 15.00-17.00
Gunnar Karlsson, 070-328 00 38
Plats: Akademigatan 3, Östersund

7 februari
Kl. 18.00-20.00
Ing-Marie Jirhed, 070-280 10 21
Plats: Digitalt

21 februari
Kl. 18.00-20.00
Ing-Marie Jirhed, 070-280 10 21
Plats: Digitalt

6 mars
Kl. 18.00-20.00
Catarina Espmark, 070-341 52 48
Plats: Digitalt

20 mars
Kl. 18.00-20.00
Ing-Marie Jirhed, 070-280 10 21
Plats: Digitalt

3 april
Kl. 18.00-20.00
Gunnar Karlsson, 070-328 00 38
Plats: Akademigatan 3, Östersund

17 april
Kl. 18.00-20.00
Catarina Espmark, 070-341 52 48
Plats: Digitalt

8 maj
Kl. 18.00-20.00
Ing-Marie Jirhed, 070-280 10 21
Plats: Digitalt

22 maj
Kl. 18.00-20.00
Catarina Espmark, 070-341 52 48
Plats: Digitalt

5 juni
Kl. 18.00-20.00
Catarina Espmark, 070-341 52 48
Plats: Digitalt

19 juni
Kl. 18.00-20.00
Ing-Marie Jirhed, 070-280 10 21
Plats: Digitalt